SUPPLY CHAIN ACADEMY

SUPPLY CHAIN ACADEMY

The Supply Chain Academy är vår grundutbildning inom Supply Chain Management. Vi har skapat detta program utifrån det senaste inom litteratur, forskning och tillämpning inom området. Programmet vänder sig till dig som redan idag arbetar inom Supply Chain på olika nivåer. Du genomför dagliga aktiviteter och förbättringsprojekt men har inte helhetsbilden för hur allt hänger ihop. Genom att delta i utbildningen får du denna förståelse men också många tips, tekniker och beräkningsmetoder som kan användas både på strategisk och operativ nivå. Ditt självförtroende som logistiker och planerare ökar och du vågar utmana befintliga arbetssätt, rutiner och system. Du lär dig att se vad de system ni använder egentligen syftar till och vad de har för möjligheter men också var det finns brister och utvecklingspotential.

Läs gärna mer om Supply Chain Academy här:

Fungerar bilden dåligt? Klicka här för att öppna PDF:en i din webbläsare.

Endast företagsintern

Detta program ges idag endast som företagsinternt upplägg. Finns det ett intresse att köra den som öppen? Skicka gärna en intresseanmälan till oss.

JAG VILL HA MER INFORMATION OM: