SOURCING ACADEMY PROGRAM

SOURCING ACADEMY PROGRAM

The Sourcing Academy är vår grundutbildning inom Sourcing Management. Vi har skapat detta program utifrån de senaste digitala teknikerna och forskningen inom inköp och sourcing. Under programmet tar vi dig igenom hela resan från intern kravspecifikation till avveckling eller vidareutveckling av produkten eller tjänsten.

Vår grundutbildning inom sourcing
Du arbetar redan idag med att fatta inköpsbeslut men vill få ett helhetsperspektiv på hela inköpsprocessen. Du vill få metoder, verktyg och praktiska tips på hur du kan göra bättre affärer. Genom programmet Sourcing Academy får du dessa kunskaper och insikter i inköpets olika delar, allt från inköpsteknik till förhandling. Du får ett helhetsperpektiv på hela inköpsprocessen, vilket gör dig till en trygg, proaktiv och mer professionell inköpare. Du kommer att lära dig hur framgångsrika inköpsprocesser i olika branscher organiseras och styrs.

En av de absolut viktigaste aktiviteterna hos inköpsfunktionen är att säkra upp de bästa leverantörerna med de bästa produkterna eller tjänsterna på marknaden. Hur hittar, utvärderar och utvecklar vi dessa? Och hur avvecklar vi de som inte lever upp till kraven? Kraven som skapas från våra interna stakeholders eller de utvecklingsprojekt vi är inköpsansvariga för. Här har inköpsfunktionen ett ansvar att utveckla leverantörsbasen och skapa affärsnytta för företaget. Detta är utgångspunkten i vår Sourcing
Academy.

Syfte och utbildningsmål
Syftet med programmet är att få en insikt i hur vi skapar affärsnytta för företaget med ett framgångsrikt inköpsarbete.

Vem ska gå?
Inköpare, produktutvecklare, produktionsledare eller tekniker som kommer att driva eller delta i någon form av inköpsprojekt.

Programupplägg (företagsinternt)
Vi har genomfört Sourcing Academy på flera företag med mycket lyckade resultat, både inom industri som handel, nationellt som internationellt. Vi anpassar upplägget till kundens verksamhet med kundens egna mallar, verktyg, etiska dokument, policies etc., så att vi inte ”uppfinner” nya mallar eller dokument. Det förenklar inlärningen och beteendeförändringen. Programmet genomförs med flera workshops som genererar dagliga resultat.

För att få ut större effekt av utbildningsinsatserna arbetar vi med följande koncept; förberedelse – genomförande – uppföljning.

I förberedelsen (före programstart) läser deltagaren in viss litteratur/ information eller förbereder egna dokument eller exempel som skall tas med till programmet. På så sätt läser deltagarna in samma grundinformation i temat, vilket möjliggör en snabbare start.

Under genomförandet av programmet hjälper vi deltagarna att identifiera sina egna möjliga förbättringsmöjligheter. Vi arbetar med deltagarnas egna besparings/sourcingprojekt, dvs deltagaren sätter egna mål inom de egna projekten vilka följs upp och redovisas. Vad respektive deltagare lärt sig och hur detta skall implementeras dokumenteras.

I uppföljningen, som görs en viss tid efter programmet, följer vi upp de besparingsprojekt som deltagarna skapat och levererat.

Mallar som ingår:
Sourcing excellence project toolbox
Förfrågnings- /offertunderlag
Avtalsmallar
Leverantörsbedömningschecklistor
Förhandlingschecklistor
Projektmallar

Halmstad/Södra Sverige 2023

Modul 1 – Inköp och den legala processen
2 dagar – Datum: TDB

Modul 2 – Kalkylen och offerten
2 dagar – Datum: TDB

Modul 3 – Leverantörsvalet
2 dagar – Datum: TDB

Modul 4 – Förhandlingen
2 dagar – Datum: TDB

Pris
39.900 SEK (exkl. moms)

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se