COST MANAGEMENT AVANCERAD

COST MANAGEMENT AVANCERAD

Denna utbildning tar Cost Management till nästa nivå och flera nyttiga verktyg introduceras. Värdeanalys är den mest kraftfulla metoden för att kostnadsoptimera en konstruktion. Genom att i detalj förstå produktens kostnad, dess krav och hur de påverkar kostnaden kan man få värdefull information att använda i förhandlingar och som beslutsunderlag till besparingsprojekt. Andra metoder och verktyg som berörs är bl.a. Lean, Kaizen, Initial Analys (IA) processoptimering och Value Stream mapping.

Syfte och utbildningsmål
Att ge praktiska verktyg för kostnadsreduktionsaktiviteter som går utöver prisförhandling. Detta är en avancerad utbildning för inköpare och produktansvariga som vill använda strukturerade metoder för att identifiera kostnadsbesparingar. Metoderna är mycket effektiva vid inköp av produkter och komponenter men kan även appliceras på tjänsteinköp.

Vem ska gå?
Tekniska inköpare, produktutvecklare, produktionsledare och tekniker som kommer att delta i kostnadsbesparingsprojekt.

Exempel på innehåll:
• Introduktion och orientering av värdeanalys och dess användbarhet
• Cost Breakdown Analysis
• Effektivitetskurvor
• ACB-kalkylering och overheadkostnader
• Vertyg för projektledning av kostnadsbesparingsprojekt
• Processoptimeringsverktyg
• Avancerade indexberäkningar
• Value Stream Mapping • Funktionsanalys

INFORMATION

Antal dagar
2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert

Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se