LEDA FUNKTIONEN

LEDA FUNKTIONEN

Att leda sig själv, medarbetare och en funktion förutsätter en god självkännedom, förmåga att möta och inspirera andra samt att göra val och fatta beslut. Denna träningen ger grunden till detta
ledarskap och det snabbaste sättet att accelerera utvecklingen är att genomföra detta som ett internt program med företagets vardag och framtida utaningar som grund.

Syfte och utbildningsmål
Syftet är att skapa den trygghet som krävs för att du i din roll och i funktion skall kunna leda och utveckla medarbetare och funktionens arbetssätt.

Vem ska gå?
Detta program riktar sig till alla chefer och ledare som behöver en grund i sitt ledarskap.

Exempel på innehåll:
• Syn på uppdrag och utmaningar
• Att vara chef och ledare
• Att forma tydliga mål/målprocess
• Supply chain-processer / strategier
• Att leda individer och att leda team
• Effektiv kommunikation, coachning / feedback
• Att skapa en grund för ett högpresterande team
• Företagets processer och nyckeltal
• Från strategi till vardaglig funktion

INFORMATION

Antal dagar
2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert
Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM: