LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

Detta är en grundkurs i Lean Production – en metod för resurshantering i en produktionsprocess. Man pratar ofta om ”Mer värde för mindre arbete” och att basera beslut på långsiktigt tänkande trots bekostnad av kortsiktiga mål. I denna kurs tar vi upp just detta. I denna kurs tar vi upp dessa bitarna och förklarar hur man minimerar slöseriet, dessutom koncentrerar vi oss på en viktig del inom Lean Production – massproduktion till minsta kostnad.

Syfte och utbildningsmål
Den här utbildningen ger deltagarna en god insyn i vad Lean står för. och genomförs med föreläsningar varvade med spel och övningar för att få bästa inlärning. Efter utbildningens slut ska deltagarna förstå Leanfilosofin och kunna dokumentera en verksamhet och starta samt genomföra ett förbättringsarbete.

Vem ska gå?
Denna kurs lämpar sig för dig som ska driva en Leaninplementering, till exempel Lean Leaders, produktionschefer, produktionsledare, produktionstekniker, kvalitétschefer, VD:ar eller inköpsansvariga. Inga förkunskaper krävs för att gå utbildningen.

Exempel på innehåll:
• Leanspel
• Värdeflödesanalys
• Att kartlägga en verksamhet
• A3 metoden samt PDCA
• Att dokumentera och genomföra förbättringsprojek

INFORMATION

Antal dagar
2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert

Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se