SÄLJFÖRHANDLINGAR

SÄLJFÖRHANDLINGAR

För att möta företagets krav på ökad tillväxt är relationerna och avtalen med kunderna vitala. Oftast är det komplexa affärssituationer som skall lösas vilket kräver att de medarbetare som hanterar kundrelationerna gör det professionellt. Ett sätt att hitta nya affärslösningar och agera professionellt är att ha goda kunskaper i förhandlingsteknik. Som säljare är detta ”core business” och det är i förberedelserna inför och under förhandlingarna du visar om du är värd din lön.

Hur ofta får du möjligheten att träna förhandlingsteknik? Det är kanske dags att träna i en miljö där det går att ta ut svängarna och samtidigt få tips på hur du som professionell förhandlare bör agera.

Syfte och utbildningsmål
Meningen är att du som säljare ska få den grundläggande kunskap
om förhandlingsprocessens olika steg som krävs för att bli en
professionell förhandlare. Målet är att du på egen hand ska kunna
planera, genomföra och följa upp dina förhandlingar.

Vem ska gå?
Denna kurs riktar sig till dig som vill förstå hur förhandlingsprocessen är uppbyggd samt lära dig dess grunder och träna din
praktiska förhandlingsförmåga.

Exempel på innehåll:
• Modeller för systematiskt förhandlingsförberedelse
• Förhållandet säljstrategier/inköpsstrategier/förhandlingsstrategier
• Inköpsprocessen vs säljprocessen
• Förhandlingsprocessen
• Prisförhandlingsteknik
• Problemlösande förhandlingar
• Fördjupade insikter i förhandlingspsykologi
• Träning i praktisk förhandlingsteknik
• Nykundsförhandling
• Situationer vid förändrade köpvolymer
• Prisförhandlingar
• Kompensation för ökade kostnader

INFORMATION

Antal dagar
2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert

Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se