LEDA AFFÄREN

LEDA AFFÄREN

Förståelsen för hur funktionen kan utveckla egen affär som företagets affär i sin helhet stärker såväl förmågan som tilltron till funktionens potential.

Syfte och utbildningsmål
Stärka förmågan genom ett mer proaktivt förhållningssätt och funktionella verktyg som tillvaratar den egna enhetens potential.

Vem ska gå?
Du som redan leder i ditt arbete och vill utvecklas vidare i ditt affärsmannaskap

Exempel på innehåll:
• Vad är en bra affär?
• Trender och dess påverkan
• Affärsmodeller i förändring
• Affärsmannaskapet, vad är det och hur kan det utvecklas?
• Att forma affärsmål
• Innovativa processer
• Kompetensförsörjning som utvecklingsmotor
• Blue ocean vs. Red ocean
• Kommunikation internt och externt
• Att leda affärer i matrisorganisation

INFORMATION

Antal dagar
2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert
Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM: