SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT

SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Inköp och upphandlingar är av strategisk betydelse för de flesta företag idag och andelen köpta material och tjänster ökar. Detta leder naturligt till en ökad kontakt med leverantörer och samarbetspartners. På den globala marknaden blir dessa kontakter viktigare och kravet på snabbhet i kommunikationen ökar varför leverantörsrelationerna blir mer komplexa. Idag är det ganska uppenbart för de flesta företag att vi kan skapa konkurrenskraft för vår egen verksamhet med hjälp av våra leverantörer – inte “trots våra leverantörer” som har varit den traditionella uppfattningen. Leverantörerna är en viktig del av hur vi kan skapa kundnytta.

Relationen med leverantörerna omfattar förberedelse, genomförande och uppföljning samt till slut eventuell avveckling och utfasning. Vi behöver en modell för att hantera relationen med leverantörerna under alla dessa faser. Vi kallar denna modell Supplier Relationship Management.

Syfte och utbildningsmål
Att ge kunskap om vad som är viktigt när det gäller bedömning och urval av leverantörer samt information om arbetsmetoder att använda under processen. Vi visar hur man hanterar leverantörsrelationer och övervakar prestationen hos leverantörerna. Hur kan vi skapa och upprätthålla och vidareutveckla ett gott samarbete med våra leve-rantörer? Vad ska vi tänka på när en relation med en leverantör går mot sitt slut?

Vem ska gå?
Du som har leverantörsrelationer och arbetar inom områden som inköp, kvalitetssäkring, produktutveckling eller produktion.

Exempel på innehåll:
• Vad är Supplier Relationship Management, SRM?
• Att ”sälja” företaget och affären
• Trender inom SRM
• Framtidens krav på leverantörskåren
• Leverantörsbedömning och leverantörsvärdering
• Hållbarhet som ett verktyg
• Finansiella nyckeltal och riskhantering
• Internationella affärer
• Risk Management
• Supplier scorecard
• Starta upp, utveckla och fasa ut leverantörer
• Kontrakt och juridiska aspekter
• Att gå från frustration till värdeutveckling

INFORMATION

Antal dagar
2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert

Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se