Industri 4.0

Industri 4.0

Tillsammans med The German Innovation Center for Industry 4.0 har vi skapat ett utbildningsprogram som kommer att öka kunskapen och kompetensen kring förändringarna som krävs för att förstå och implementera Industri 4.0-konceptet.

Fördelar med programmet
Du kommer att lära dig specifika angreppssätt för Industri 4.0-problem inom ditt företag och samtidigt få en systematisk förståelse för digitalisering av industrin. Vi ger dig också erfarenheter från redan implementerade och genomförda Industri 4.0-projekt som underlättar förståelsen för konceptet.

Modul 1 – Koncept och affärsmodell
Modul är en djuplodande introduktion till industri 4.0 och digitalisering. Den ger en inblick hur teknikerna som IoT och Big Data ger och vilken förändring det kommer att generera för industrin som helhet. Denna kurs ger en stark konceptuell grund för hela ämnet och täcker de stora digitaliseringsutmaningar som kommer att påverka produktion, FoU, Supply Chain och vilka affärsmodeller som vi behöver förändra.

Huvudfrågor
• Varför är det viktigt att börja tidigt? Hur förändras världen av digitaliseringen?
• Vilka utvecklingsvägar är möjliga med i4.0?
• Vilka nya möjligheter är skapade för produktionsmiljön, Supply Chain och FoU?
• Varför är nya affärsmodeller den nya utmaningen för i4.0?

Syfte/mål
• Systematisk förståelse för digitalisering och i4.0
• Konkreta metoder att implementera i4.0
• Inblick i redan genomförda i4.0-projekt
• Förståelse för de tekniska utmaningarna med i4.0

Modul 2 – Digitala krav och potentialer
Modul 2 är nästa steg mot en övergripande förståelse av industri 4.0 begreppet och vilka förändringar som behövs. Modulen fokuserar på digitala potentialer i viktiga funktioner som kvalitetsstyrning, underhåll, eftermarknad och affärsutveckling. Dessutom ser vi på förutsättningarna att implementera det digitala företaget.

Huvudfrågor
• Hur kan datastyrt underhåll hjälpa till att öka effektiviteten och att vi tjänar mer pengar?
• Hur kan digitala eftermarknadstjänster skapas?
• Hur förändrar digitala ekosystem det ekonomiska landskapet?
• Hur kommer autonoma system och sensitiva robotar förändra företagens organisation?
• Hur påverkar i4.0 rollen för anställda och arbete?

Syfte/Mål
• Förståelse hur de digitala sambanden mellan olika företagsfunktioner kommer att fungera
• Hur digital information förflyttas i hela värdekedjan
• Förståelse hur i4.0 digitalt kommer att påverka framtida industristrukturer
• Hur nya intäktsströmmar kan skapas via digitala affärer
• Vilken påverkan kommer digitaliseringen och i4.0 ha på vårt humankapital

Modul 3 – Hållbar implementering
Modul 3 är huvudsakligen inriktad på utmaningarna att implementera i4.0-projekt. Därigenom täcker modulen vitala aspekter av flertal av förändringarna som behövs; ex agil projektledning och hela IT-systemmiljön i ett fullt digitaliserat företag.

Huvudfrågor
• Hur förändrar människa/maskin samarbetet i arbetsorganisationen?
• Varför är det viktigt att planera för AR/VR-användning i framtidens fabriker?
• Hur kan molnlösningar förbättra IT-infrastrukturen med större flexibilitet och skalbarhet?
• Vad behöver övervägas för nya IT-miljöer och säkerhetsmekanismer?
• Varför är digital teknik en viktig del av i4.0?
• Vilka applikationer bör övervägas vid additiv tillverkning?
• Varför är kunskap om Change Management den mest kritiska framgångsfaktorn för alla i4.0 aktiviteter?

Syfte/Mål
• Förstå vilka implementeringsstrategier vi bör ha för olika i4.0-projekt
• Kunna anpassa våra IT-projekt kopplat till i4.0
• Kunna välja struktur, design och organisation för i4.0 implementering
• Förstå behovet av ett molnsystem för införandet av i4.0
• Förstå hur administrativa robotar påverkar arbetet
• Få en helhetsbild hur i4.0 påverkar oss praktiskt

INDUSTRI 4.0

Modul 1 – Koncept och affärsmodell
2 dagar

Modul 2 – Digitala krav och potentialer
2 dagar

Modul 3 – Hållbar implementering
2 dagar

Pris
Körs företagsintern

VAD ÄR INDUSTRI 4.0?

Med Industri 4.0 menas den fulla digitaliseringen av industrin och beskriver omvandlingen till flexibla och anpassningsbara produktionsnätverk. Målet är det intelligenta företaget som kännetecknas av förändringsförmåga, resurseffektivitet och ett utvecklat samarbete mellan maskiner och människor. Denna digitalisering kommer att förändra hela vår arbetsmiljö och funktionen hos människorna i en organisation. Som resultat skapas nya möjligheter till ökad effektivitet och minskade kostnader samt nya produkter och tjänster baserade på innovativa affärsmodeller.

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

VD karta sigfrid rytten profilbild

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se