Industri 4.0

Industri 4.0

Tillsammans med The German Innovation Center for Industry 4.0 har vi skapat ett utbildningsprogram som kommer att öka kunskapen och kompetensen kring förändringarna som krävs för att förstå och implementera Industri 4.0-konceptet.

Fördelar med programmet
Du kommer att lära dig specifika angreppssätt för Industri 4.0-problem inom ditt företag och samtidigt få en systematisk förståelse för digitalisering av industrin. Vi ger dig också erfarenheter från redan implementerade och genomförda Industri 4.0-projekt som underlättar förståelsen för konceptet.

Fungerar bilden dåligt? Klicka här för att öppna PDF-filen i din webbläsare.

INDUSTRI 4.0

Modul 1 – Koncept och affärsmodell
2 dagar

Modul 2 – Digitala krav och potentialer
2 dagar

Modul 3 – Hållbar implementering
2 dagar

Pris
Körs företagsintern

VAD ÄR INDUSTRI 4.0?

Med Industri 4.0 menas den fulla digitaliseringen av industrin och beskriver omvandlingen till flexibla och anpassningsbara produktionsnätverk. Målet är det intelligenta företaget som kännetecknas av förändringsförmåga, resurseffektivitet och ett utvecklat samarbete mellan maskiner och människor. Denna digitalisering kommer att förändra hela vår arbetsmiljö och funktionen hos människorna i en organisation. Som resultat skapas nya möjligheter till ökad effektivitet och minskade kostnader samt nya produkter och tjänster baserade på innovativa affärsmodeller.

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se