AFFÄRSMÄSSIGA INKÖP

AFFÄRSMÄSSIGA INKÖP

Denna kursen vänder sig till den som köper in och förhandlar utan att för den sakens skull vara inköpare på heltid. En stor del av ett företags inköp och förhandling görs av personer som egentligen har andra huvuduppgifter. Om inte dessa ”deltids-inköpare” har tillräckliga kunskaper kan dock följden bli att köpen genomförs utan tillräcklig kvalitets- och kostnadskontroll. Det är här kursen Affärsmässiga inköp kommer in i bilden och ger dig grunderna i en inköpsprocess utifrån aktuella och spännande praktikfall.

Syfte och utbildningsmål
Målet med kursen är att du som inte är inköpare på ”heltid” får grundläggande förståelse för kritiska aspekter i inköpsprocessen och de kunskaper som behövs för att genomföra framgångsrika affärs-upphandlingar.

Vem ska gå?
Kursen är på introduktionsnivå i inköp och förhandling och vänder sig till alla som i det dagliga arbetet beställer och köper in som t.ex. projektledare, chefer, assistenter, controllers, affärsansvariga, säljare, produktansvariga, tekniker och konstruktörer.

Exempel på innehåll:
• Inköpets betydelse i organisationen
• Inköpets roll och uppgift
• Förhandlingsprocessen steg för steg
• Affärsmässighet och etik
• Avtal/fullmakt/ramavtal
• Standardvillkor
• Inköpsekonomi
• Leverantörsrelationer
• Kalkyl- och prissättningsmetoder
• Hur arbetar säljaren?

INFORMATION

Antal dagar
2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert

Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se