LEDA FÖRÄNDRING

LEDA FÖRÄNDRING

Att utvecklas kan också innebära att förändras. Behovet att utveckla innebär inte att det automatiskt finns en motivation för densamma. Hur skapas drivkrafter och hur kan vi påverka företagskulturen i önskad riktning?

Syfte och utbildningsmål
Tanken med programmet är att stärka förmågan att leda utvecklingen och förändring genom att öka förståelsen för förändringsprocesser samt träning i enkla, hanterbara verktyg.

Vem ska gå?
Ledare som vill gå vidare i karriären för att leda sin organisation genom en förändringsresa.

Exempel på innehåll:
• Syn på utveckling och förändring
• Förändringsprocesser
• Kommunikation som driver
• Att stödja medarbetaren i förändring
• Verktyg för team / ledning
• Motstånd / konflikthantering
• Företagskultur, med eller motkraft
• Att leda en organisation i kris

INFORMATION

Antal dagar
2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert

Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM: