ATT SÄLJA TILL OFFENTLIG SEKTOR

ATT SÄLJA TILL OFFENTLIG SEKTOR

Lagen om offentlig upphandling har gjort säljarbetet både enklare och svårare. Enklare genom att det har blivit en tydligare struktur i upphandlingarna och att jag som säljare skall få en rättvis behandling av den upphandlande enheten och därigenom slipper ”svågerupphandlingar”. Svårare har det blivit genom att formalia nu är otroligt viktigt. Ett litet fel i offertern där man inte fyllt i vissa självklara krav kan göra att man blir bortplockad för att informationen till den upphandlande enheten saknats.

I denna kursen får du som säljare massor med tips på hur du skall göra för att vara med till slutet i upphandlingarna och inte fallera på onödiga misstag. Kan du som säljare påverka utgången? I denna kurs får du svaret. Vi går även igenom vissa tyngre juridiska frågor och finesser – lite överkurs som kan utnyttjas till din fördel.

Syfte och utbildningsmål
Syftet är att ge dig som säljare grunderna i offentlig upphandling och tips från professionella upphandlare som sett många fallera på onödiga misstag. Målet med utbildningen är att du skall förstå de regelverk som styr den offentliga upphandlaren.

Vem ska gå?
Säljare och säljchefer med offentliga kunder och arbetar med lagen om offentlig upphandling.

Exempel på innehåll:
• Att sälja till offentlig sektor
• Regelverk som styr kundens agerande
• Vad måste du som säljare kunna och göra?
• På vilket sätt ger regelverket säljaren skydd?
• Hur kan jag utnyttja regelverket?
• Var tog förhandlingen och andra chansen vägen?
• Hur får vi konkurrensfördelar?
• Strategiska anbud
• Användning av köparens viktning till min fördel
• Kan jag påverka utgången?

INFORMATION

Antal dagar
2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert

Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se