SOURCING EXCELLENCE PROGRAM

SOURCING EXCELLENCE PROGRAM

The Sourcing Excellence Program är vårt program inom Category Management. Programmet som hjälper dig att strukturera upp dina inköpskategorier, ta fram kategoristrategier och implementera dessa. Vi har ett tydligt affärsfokus under hela programmet med målet att du skall hitta förbättringar och sänka kostnaderna på de varu – och tjänstgrupper du är ansvarig för. Vi går från en inköpsprocess till en affärsprocess. Vi blir affärsutvecklare.


Syfte och utbildningsmål
Att leda och driva sin egen inköpskategori
Att kunna utveckla arbetssätt och medverka till utveckling av inköpsfunktionen
• Att arbeta tvärfunktionellt för att maximera era affärer
• Att få kompetens att ge de viktigaste sak-/behovsägarna i företaget ett strategiskt och affärsmässigt värde
• Hur man får maximalt värde ur leverantörsmarknaden
• Att ta fram tydliga planer för att sänka konstnader, öka prestanda och skapa värde för organisationen
• Att skapa kategoriplaner och strategier för utvalda produktgrupper
• Att få verktyg att leda kategoriteamen

Vem ska gå?
Utbildningen vänder sig till dig som är inköpschef eller kategoriansvarig som har hand om en egen leverantörsportfölj, egen varugrupp eller en egen kategori. Utbildningen är speciellt användbar för dig som arbetar som har krav på att ta fram kategoristrategier och implementera dessa.

Utbildningsupplägg
Programmet är praktiskt tillämpbart, dvs. alla deltagare kan direkt tillämpa de nya kunskaperna. Deltagarnas egna kategorier används som arbetsmaterial löpande under programmet. Mellan modulerna arbetar deltagarna på sina kategoriplaner för att implementera de erhållna kunskaperna från respektive modul. Som en röd tråd genom hela programmet löper kategoristrategidokumentet, det är detta dokument som deltagarna skall redovisa för ledningsgruppen för att få godkänt från programmet och erhålla diplom. Ett tydligt fokus ligger på hur vi implementerar kategoristrategierna. Utbildningen genomförs F2F i Halmstad eller om du vill vara med på Hybrid / Teams och gå utbildningen. Vi har stor erfarenhet att köra Hybrid.

Inför företagsledningen ska du kunna:
• Beskriva värdet av att arbeta strategiskt med inköp
• Redovisa de kategoristrategier du skapat under programmet
• Visa tillvägagångssätt för bästa kostnadsutfall
• Visa på hur beslut tagits med behovsägare
• Presentera olika analyser inför beslut
• Redovisa vilka beslut som behövs från företagsledningen
• Redovisa förhandlisstrategier
• Redovisa tydliga implementeringsstrategier

Mallar som ingår:
• Förstudie/inköpsanalys
• Kategoriplaner-/strategier
• The dossier – verktygslådan
• Internt sälj-/workshopmaterial för kategori-team och stakeholders
• Executive summary
• One-page summary

HALMSTAD 2023

Modul 1 – Category Management
2 dagar – Datum: TDB

Modul 2 – Cost Management
2 dagar – Datum: TDB

Modul 3 – Supplier Relationship Management (SRM)
2 dagar – Datum: TDB

Modul 4 – Förhandlingsstrategi
2 dagar – Datum: TDB

Pris
39.900 SEK (exkl. moms)

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se