LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN

LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN

Ledarskapsutbildningar för alla nivåer inom Supply Chain
Kompetensutvecklingsprocessen i en lärande organisation består av flera steg. Våra utbildningar beskriver dessa steg och går noga igenom hur man praktiskt arbetar med dem. De är alla anpassade har ett sammanhängande innehåll genom de olika stegen. Vi arbetar med exempel och simuleringar från din arbetsmiljö inom Supply Chain och tar fram och presenterar praktiska verktyg för användning direkt på arbetsplatsen.

Ledarskapets utmaningar
Det har alltid funnits inbyggda utmaningar i rollen att leda. Från att förstå och hantera egna behov till att skapa mening och riktning hos medarbetarna. Det handlar om att hantera motsättningar och det rör affärsmässiga avvägningar.

Samtidigt förändras den kontext vi verkar i och nya utmaningar uppkommer. Genom matris- och tvärfunktionella organisationer krävs nya gränsdragningar och förmågan att överbrygga målkonflikter. Kraven på tydlighet i mål och arbetssätt ökar. Konkurrensen om att attrahera och vidareutveckla de bästa medarbetarna ställer nya krav på ledarskapet.

Ökad digitalisering, fokus på kundnytta samt transparens och hållbarhet utmanar ledarskapet på alla plan, från fakta och system till normer och värderingar.

Leda och utveckla
Att leda och utveckla tar sin utgångspunkt i vår egen syn på uppdraget och på de utmaningar som vi har att bemästra. Det gäller oavsett om rollen är inköpare, kategoriansvarig, logistikchef eller inköpsdirektör. Vårt fokus är att du som chef och ledare skall stärka förmågan och din trygghet i att leda och utveckla såväl dina medarbetare, funktionen och affären i sin helhet.

Supply Chain är företagets aorta. Alla de som har ett direkt ansvar för dess funktion och utveckling är också ansvariga för att alla andra förstår dess vikt och funktion. Att utveckla sitt ledarskap och sitt management är en del i att axla det ansvaret.

Komplement för att ytterligare stödja individens utveckling
Utbildningsprogrammet består av fyra olika utbildningar med utgångspunkten att leda och att utveckla. Vi kan även erbjuda  utbildningar i personlig coachning (enligt ICF standard) som en egen utvecklingsaktivitet alternativt i samband med respektive program för att ytterligare stödja individens utveckling. Detta som en del i egen ledarutveckling eller som supply chain coach.

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se