EXCELLENCE IN PLANNING

EXCELLENCE IN PLANNING

Fördröjningar och flaskhalsar är vanligt förekommande i industrin och leder ofta till minskad kundnöjdhet och ökad kapitalbindning. I detta program sätter vi igång aktiviteter för att höja effektiviteten i orderhantering och leveransbevakning. Vi ger er grunderna i hur ett tvärfunktionellt samarbete kan skapa balans i försörjningskedjan med en metodik som passar för anskaffning av råmaterial och komponenter men även för produktionsplanering eller lagerstyrning. Vi hjälper er att öva på metodiken och ta fram nya underlag, vilket inte är inte svårt, men det kräver mycket arbete och tålamod.

Under programmet utmanar vi tillsammans invanda mönster och spänningar i organisationen. Detta betyder att starkt engagemang och vilja att lyckas är en förutsättning.

Syfte och utbildningsmål
Målet är att deltagarna ska förstå och behärska de viktigaste spelreglerna för hur effektiv planeringsprocess kan byggas upp. Genom att få en bättre överblick kan vi minska administrationen, det bundna kapitalet och stressen i en organisation.

Vem ska gå?
Programmet riktar sig till ledare och praktiserande på taktisk och operativ nivå inom inköp, produktionsplanering och försäljning.

Kursupplägg
Under två dagar går vi igenom grunderna i lagerstyrning och planering, vi använder deltagarnas egna problemställningar som röd tråd i programmet. Efter de 2 dagarna gör vi ett uppehåll så deltagarna får hem och jobba med de nya arbetssätten. efter ca 2-3 veckor träffas vi igen och följer upp eventuella frågeställningar.

Exempel på innehåll:
• ABC-analys och känslighetsanalys på det egna sortimentet
• Hur är affärssystemet uppsatt? Vilka parametrar används?
• Identifiera möjliga hinder och svårigheter
• Skapa en process för mätning och uppföljning
• Levererar affärssystemet tillräckligt bra överblick och beslutsunderlag?
• Skapa aktivitetsplan för hur ni kommer igång med processen
• Hur bidrar alla parter till en sammanhängande process? Säljaren, Produktion, Planering, Inköp / anskaffning?
• Vad är kapacitet och hur håller vi koll på vad vi klarar?
• Orderbekräftelser som blir rätt från början. Vilka krav kan vi ställa på kunden?
• Detaljerad genomgång av försörjningskedjan
• Var finns er kundorderpunkt? Hur kommuniceras denna information internt och externt?

INFORMATION

Antal dagar
2+1 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert

Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se