COST MANAGEMENT

COST MANAGEMENT

Denna utbildning ger dig som inköpare eller inköpschef de grunder du bör ha som specialist på kostnader. Vi förbereder dig att bli företagets ”cost-cutter” och lär dig att förstå hur leverantörer beräknar sina kostnader och försäljningspris. En detaljerad produktkalkyl har två huvudsyften: att ge ett kraftfullt underlag för förhandling och att ge en bas för kostnadssänkningsarbete genom att synliggöra kostnadsstrukturer. I kursen går vi också igenom verktyg/program som finns på marknaden, verktyg för att bygga och underhålla produktkalkyler. Verktygen ger även underlag för en kontinuerlig Cost Tracking som ger incitament till prisdiskussion.

Syfte och utbildningsmål
Att ge de grunder i cost management som krävs för att förstå sina egna och leverantörens kostnadsstruktur och prissättning.

Vem ska gå?
Inköpare på alla nivåer som vill lära sig att använda kostnadsfördelning och TCO som beslutsfattande verktyg för besparingsprojekt och förhandlingar.

Exempel på innehåll:
• Framtagning av produktkalkyler
• Varför och hur skall jag använda kalkylen?
• Leverantörens fasta och rörliga kostnader
• Hur leverantörer fördelar fasta kostnader
• Olika kostnadsslag
• Avskrivningens inverkan på kostnaderna
• Marginal och vinstberäkning
• Produktivitetens påverkan på kostnader
• TCO-analysverktyg
• Cost Breakdown Analysis
• Genomgång av olika kalkylverktyg/program
• Var hittar jag kostnadsindex mm.

INFORMATION

Antal dagar
2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert

Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se