KOMMERSIELLA AVTAL OCH INTERNATIONELL HANDELSRÄTT

KOMMERSIELLA AVTAL OCH INTERNATIONELL HANDELSRÄTT

Under senare år har affärslivet alltmer kommit att använda sig av standardiserade avtal, såväl mellan företag som när produkter i slutändan säljs till konsumenter. Samtidigt har svensk export och import ökat drastiskt. Vi gör inte längre bara affärer med näraliggande länder med likartade rättssystem, utan med mer fjärran länder med andra regler och synsätt.

Kursen fokuserar dels på hur olika standardavtal tolkas och kan utformas för att undvika tvister och brott mot tvingande reglering, dels på den internationella köplagen och hur internationella tvister hanteras i domstol. Under hela kursen utgår vi från deltagarnas egen situation och verksamhet.

Syfte och utbildningsmål
Syftet är att ge dig som köper varor och tjänster i en internationell affärsmiljö en specialisering inom kommersiell avtalsrätt och internationell handelsrätt. Målet är att undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med internationella affärer.

Vem ska gå?
Du som arbetar med avtalsfrågor i Sverige och internationellt och vill uppdatera dina kunskaper i internationell handels- och avtalsrätt.

Exempel på innehåll:
• Standardavtal och tolkning av standardavtal, kontraktsprincipen, reklamation och skadestånd
• Långvariga avtal och ändrade förhållanden
• Incoterms (leveransvillkor) och kostnader vid transporter
• Internationella köp – leveranser, dröjsmål, felaktiga varor och skadestånd
• Lagvalsregler – vilket lands lag gäller vid internationella affärer?
• Forumregler – var avgörs en internationell tvist?
• Internationell privat- och processrätt
• Avtalsrätt – olika former av avtal och förhandlingsmodeller

INFORMATION

Antal dagar
2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert

Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se