KÖP- OCH AVTALSRÄTT

KÖP- OCH AVTALSRÄTT

Att ingå avtal med dina leverantörer och säkra upp tänkbara konfliktsituationer är en förutsättning för goda affärer. I denna utbildning fokuserar vi på avtalsrätt, köprätt och räntelagen – tre juridiska områden som är särskilt viktiga för alla som gör affärer.

Du får de senaste kunskaperna i att ingå korrekta och trygga avtal och vi förklarar säljarens respektive köparens ansvar och förpliktelser vid en affärsuppgörelse. Förhoppningsvis blir ditt arbete både effektivare och roligare efter utbildningen men framförallt minskar du risken för kostsamma tvister och konflikter.

Syfte och utbildningsmål
Syftet är att öka kunskaperna inom den senast uppdaterade affärsjuridiken. Målet är att kunna genomföra professionella inköps- och affärsförhandlingar med större skicklighet och ökat självförtroende samt att minska risken för eventuellt kostsamma tvister och konflikter.

Vem ska gå?
Du som arbetar som köpare eller säljare plus alla andra som avtalar, gör affärer och vill fördjupa sina affärsjuridiska kunskaper

Exempel på innehåll:
• Avtalsrätt; att ingå avtal, anbud och accept-modell, avtal genom fullmakt och ogiltiga avtal
• Köprätt; frågor kring leveranser och leveransklausuler, vad händer vid dröjsmål och leverans av felaktiga varor
• Räntelagen; betalningsvillkor och dröjsmålsränta

INFORMATION

Antal dagar
2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert

Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se