LEDA PROJEKT

LEDA PROJEKT

Projektformen är utvecklad för att snabbt kunna fokusera och skapa resultat inom ett avgränsat område. I vilken grad företaget är projektorienterat skiljer sig men projektens framgångsfaktorer är universella. I detta program arbetar vi med deltagarnas egna projekt för att få en så effektiv utbildning som möjligt.

Syfte och utbildningsmål
Syftet är att ge förståelse för och verktyg till att effektivt driva projekt. Särskild vikt läggs vid förståelsen för projektledarens roll både inom projektet som inom företaget i sin helhet.

Vem ska gå?
Programmet riktar sig till den som är i uppstarten av ett projekt. På så sätt kan vi använda deltagarnas “skarpa” projekt för att maximera utvecklingen av kunskapen om att leda projekt.

Exempel på innehåll:
• Vad är projekt för oss
• Projektprocessen
• Att forma effekt och projektmål
• Att utforma genomförandet
• Uppföljning och styrning
• Att vara en organisation i organisationen
• Ansvar som projektledare
• Från projekt till vardag

INFORMATION

Antal dagar
2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert

Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM: