KOMPETENSMAPPNING

KOMPETENSMAPPNING

Kraftfullt underlag inför omfattande utbildningsinsatser
Finns rätt kompetens och talang för att möta och driva mot företagets målbild och ambition? Utan en noggrann kartläggning av medarbetarnas kompetens är risken överhängande att man tar fel beslut om vilka utbildningsinsatser som är optimala för teamet.

Kompetenskartläggning
Här tydliggör man hur individerna i ett team behöver förstärka sin kompetens inom vissa områden men även vilka personer som har en högre kompetensnivå än yrkesrollen kräver. Hur kan företaget ta vara på denna kompetens?

Känner du till ditt företags fulla potential?
Vi kan hjälpa er att ta fram en helhetsbild över kompetensen i gruppen och identifera eventuella gap mot den gällande kravnivån. Kompetenskartläggningen ger er ett utmärkt underlag att utgå
ifrån vid beslut om både kortsiktigt och långsiktigt utbildningsbehov. Informationen från kartläggningen är även ett bra stöd i löne- och utvecklingssamtal.

Pålitlig kompetenskartläggning
Vi har lång erfarenhet av att systematiskt kartlägga kompetens i inköps- och Supply Chain-organisationer. Vi använder strukturerade metoder och utöver vårt webbaserade verktyg arbetar vi även med djupintervjuer för att få fram en så objektiv bild av individens kompetens som möjligt. Vår erfarenhet från inköps- och logistikområdet garanterar en rättvis bild av teamets kompetensnivå.

Skräddarsydda analyser
Alla kartläggningar anpassas efter företagets branschspecifika kompetenskrav. Kartläggningen sker i upp till fyra steg. Individens närmaste chef får också skatta medarbetarens kompetens.

Täpp till kompetensluckorna! 
Ofta identifieras kompetensluckor som behöver täppas till. Vi kan då skräddarsy utbildningsinsatser som hjälper er att lyfta teamets kompetens till en nivå som motsvarar eller överträffar era krav.

Exempel på innehåll

Genomgång och översikt av kompetensnivån i teamet
Identifikation av gap mellan önskad och verklig kompetens
Mätning av motivationsnivån hos individen
Mätning av kunskapsnivån hos individen
Utvärdering av erfarenheten hos individen
• Nyckelkompetenserna – var finns de?
Stöd för löne- och utvecklingssamtal

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se