HUR TÄNKER INKÖPAREN?

HUR TÄNKER INKÖPAREN?

Vi avslöjar hur professionella inköpare planerar och genomför upphandlingar. Efter att ha mött åtskilliga säljare under årens lopp sätter vi nu upp ett säljprogram för säljare som verkligen vill lära sig att göra bättre affärer och få större chans till avslut. Detta unika program bygger på att inköpare och inköpstränare delar med sig av sina tips om hur säljare bör arbeta för att få en bättre förståelse för hur inköpsprocessen fungerar och därigenom undvika onödiga missförstånd i köpar-/säljarrelationen. Missförstånd som gör att du som säljare många gånger missar självklara affärer.

Syfte och utbildningsmål
Målet med utbildningen är att du som säljare ska kunna göra bättre och lönsammare affärer genom att förstå hur professionella inköpare tänker och arbetar.

Vem ska gå?
Programmet riktar sig till dig som är säljare, gör affärer och förhandlar.

Exempel på innehåll:
• Trender inom försäljning och inköp
• Säljprocessen vs. inköpsprocessen
• Den klassiska inköpsmatrisen
• Effektiva och framgångsrika säljsamtal
• Boka kundbesök per telefon
• Frågemetodik – att kartlägga inköparens behov
• Säljande argumentering
• Driva till beslut
• Prissättare eller pristagare?
• Hantering av köpmotstånd
• Effektiv tidsplanering
• Träning i egna säljsituationer

INFORMATION

Antal dagar
2+2+2 dagar
Kursdatum
Företagsintern
Pris
Kontakta oss för offert

Nivå


Språk

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Kontaktperson - Utbildningar

Kontakta vår VD, Sigfrid Rytten, om du har frågor angående våra utbildningar.

sigfrid rytten map background profile picture

Utbildningsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se