CATEGORY MANAGEMENT

CATEGORY MANAGEMENT

Category Management är kursen för dig som arbetar eller kommer att arbeta som Strategisk Inköpare, Lead Buyer, Category Manager, Senior Inköpare eller som Key Commodity Manager.

Under dagarna tar vi dig genom grunderna i Category Management. Kursen ger dig en metodik att identifiera, utveckla och maximera fördelar av värdet från era leverantörer. Du får hjälp att ta fram välanpassade strategier mot olika leverantörsgrupper.

Vi tar begreppet Category management på allvar och hjälper dig som är ansvarig för ett produkt- eller köpområde (en kategori i denna arbetsmetodik) att utveckla de möjligheter som modern Supply Chain Management ger.

Genom praktiska exempel visas hur man systematiskt organiserar leverantörerna och väljer sourcing- och relationsstrategi utifrån det egna företagets förutsättningar.

Syfte och utbildningsmål
Denna kurs täcker de grundläggande stegen i Category/Commodity Management; strukturen, rollen och ansvaret som Category Manager, organisatoriska frågeställningar och hur det strategiska dokumentet skall se ut. Vi ger dig verktygen och tar dig igenom processen på ett praktiskt sätt så att du efter utbildningen har kunskapen hur du skall driva dina egna varugrupper eller kategorier.

Efter kursen har du kunskap om hur du ska:
• Definiera din egen Category-strategi kopplat till ditt eget företags behov och kraven från marknaden.
• Förstå grunderna i den strategiska processen och hantera dina egna varugrupper.
• Driva det strategiska arbetet internt/lokalt/globalt med dina egna Category teams.
• Dokumentera, kommunicera och implementera din Category-strategi.

Vem ska gå?
Utbildningen vänder sig till alla inköpsansvariga som har hand om en egen leverantörsportfölj, egen varugrupp eller driver leverantörs- och produktfrågor på en strategisk nivå. Speciellt dig som arbetar som Key Commodity Manager, Strategisk Inköpare eller du som är Senior Inköpare och ansvarig för commodity teams.

Exempel på innehåll:
• Grundprinciperna för Category Management
• Segmentering
• Organisation
• Spendanalys
• Leverantörsbas – nuvarande och framtida
• Kostnadsanalyser – trender
• Marknadstrender
• Strategisk plan
• Riskanalys
• Action Plans
• Analys och utveckling av försörjningsstrategier

INFORMATION

Duration
4+4 days

Price
Contact us for a quote.

Language

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Interest Application

Contact person -
Training Programs

Contact our CEO, Sigfrid Rytten, if you have questions about our training programs.

VD karta sigfrid rytten profilbild

Training Manager

Sigfrid Rytten
Phone: +46 70  511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se