SUPPLY CHAIN ACADEMY

The Supply Chain Academy är vår grundutbildning inom Supply Chain Management. Vi har skapat detta program utifrån det senaste inom litteratur, forskning och tillämpning inom området. Programmet vänder sig till dig som redan idag arbetar inom Supply Chain på olika nivåer. Du genomför dagliga aktiviteter och förbättringsprojekt men har inte helhetsbilden för hur allt hänger … Read more

SUPPLIER QUALITY ASSURANCE & ENGINEERING ACADEMY

Supplier Quality Assurance & Engineering Academy är vårt program inom leverantörsutveckling. Programmet som hjälper dig att strukturera upp ditt interna och externa kvalitetsarbete med dina leverantörer och implementera detta. Vi har ett tydligt affärsfokus under hela programmet med målet att du skall hitta förbättringar, säkra kvalitén, öka vinsten och sänka kostnaderna inom de produktområden som … Read more

NEGOTIATION EXCELLENCE PROGRAM

Välkommen till Scandinavian Purchasing Groups träningsprogram inom förhandling. Vi har tagit fram ett träningsprogram för dig som vill utvecklas i ditt affärsmannaskap. Att skapa vinnare på båda sidor om bordet är utgångspunkt i våra förhandlingsträningar. Att bli en bra förhandlare handlar om att träna och träna gör man inte i matchen det gör man innan. … Read more

EXCELLENCE IN PLANNING

Fördröjningar och flaskhalsar är vanligt förekommande i industrin och leder ofta till minskad kundnöjdhet och ökad kapitalbindning. I detta program sätter vi igång aktiviteter för att höja effektiviteten i orderhantering och leveransbevakning. Vi ger er grunderna i hur ett tvärfunktionellt samarbete kan skapa balans i försörjningskedjan med en metodik som passar för anskaffning av råmaterial … Read more

LEDA PROJEKT

Projektformen är utvecklad för att snabbt kunna fokusera och skapa resultat inom ett avgränsat område. I vilken grad företaget är projektorienterat skiljer sig men projektens framgångsfaktorer är universella. I detta program arbetar vi med deltagarnas egna projekt för att få en så effektiv utbildning som möjligt. Syfte och utbildningsmål Syftet är att ge förståelse för … Read more

LEDA FÖRÄNDRING

Att utvecklas kan också innebära att förändras. Behovet att utveckla innebär inte att det automatiskt finns en motivation för densamma. Hur skapas drivkrafter och hur kan vi påverka företagskulturen i önskad riktning? Syfte och utbildningsmål Tanken med programmet är att stärka förmågan att leda utvecklingen och förändring genom att öka förståelsen för förändringsprocesser samt träning … Read more

SOURCING ACADEMY PROGRAM

The Sourcing Academy är vår grundutbildning inom Sourcing Management. Vi har skapat detta program utifrån de senaste digitala teknikerna och forskningen inom inköp och sourcing. Under programmet tar vi dig igenom hela resan från intern kravspecifikation till avveckling eller vidareutveckling av produkten eller tjänsten. Vår grundutbildning inom sourcing Du arbetar redan idag med att fatta … Read more

LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN

Ledarskapsutbildningar för alla nivåer inom Supply Chain Kompetensutvecklingsprocessen i en lärande organisation består av flera steg. Våra utbildningar beskriver dessa steg och går noga igenom hur man praktiskt arbetar med dem. De är alla anpassade har ett sammanhängande innehåll genom de olika stegen. Vi arbetar med exempel och simuleringar från din arbetsmiljö inom Supply Chain … Read more

MASTER CLASSES

Välkommen på master class som engagerar dina medarbetare Ta din verksamhet till en ny nivå genom inspirerande och utmanande master classes. Här får du konkreta tips och tankar från några av de främsta och mest inspirerande föreläsarna inom inköp, försäljning, supply chain och ledarskap just nu. Halv eller hel dag. Svenska eller engelska. Perfekt för … Read more

VÅRA UTBILDNINGAR

Välkommen till Scandinavian Purchasing Group´s värld av affärsutbildningar. Vi har under flera år utvecklat affärsfunktioner hos organisationer över hela världen, från små och medelstora företag till globala jättar. Oavsätt storlek har vi stimulerat verksamheterna med våra träningar att utveckla den potential som alltid finns att bli ännu mer framgångsrika. I den här katalogen presenterar vi … Read more