LEDA PROJEKT

Projektformen är utvecklad för att snabbt kunna fokusera och skapa resultat inom ett avgränsat område. I vilken grad företaget är projektorienterat skiljer sig men projektens framgångsfaktorer är universella. I detta program arbetar vi med deltagarnas egna projekt för att få en så effektiv utbildning som möjligt. Syfte och utbildningsmål Syftet är att ge förståelse för … Read more

LEDA FÖRÄNDRING

Att utvecklas kan också innebära att förändras. Behovet att utveckla innebär inte att det automatiskt finns en motivation för densamma. Hur skapas drivkrafter och hur kan vi påverka företagskulturen i önskad riktning? Syfte och utbildningsmål Tanken med programmet är att stärka förmågan att leda utvecklingen och förändring genom att öka förståelsen för förändringsprocesser samt träning … Read more

LEDA AFFÄREN

Förståelsen för hur funktionen kan utveckla egen affär som företagets affär i sin helhet stärker såväl förmågan som tilltron till funktionens potential. Syfte och utbildningsmål Stärka förmågan genom ett mer proaktivt förhållningssätt och funktionella verktyg som tillvaratar den egna enhetens potential. Vem ska gå? Du som redan leder i ditt arbete och vill utvecklas vidare … Read more

LEDA FUNKTIONEN

Att leda sig själv, medarbetare och en funktion förutsätter en god självkännedom, förmåga att möta och inspirera andra samt att göra val och fatta beslut. Denna träningen ger grunden till detta ledarskap och det snabbaste sättet att accelerera utvecklingen är att genomföra detta som ett internt program med företagets vardag och framtida utaningar som grund. … Read more