TRANSFORMATIONSPROGRAM

TRANSFORMATIONSPROGRAM

Från tid till annan har alla företag behov av effektivisering, förändring eller transformering som vi vill benämna det. Ofta är grunden ett behov av förändrad och ”disruptive” affärsmodell, direkta besparingskrav eller insikten av vilken energi som frigörs i ett transformationsprojekt som är anledningen till att initiativet tas. Sen gäller det att tygla energin och rikta den rätt.

Syftet med ett transformationsprogram är ofta att frigöra den potential som finns inom väl utfört inköps och supply arbete. Förståelsen för och effekten av inköps arbete ska öka.

Hur driver vi förändringsprogram?

En förändringsresa börjar med en kombination av förstudie och köpvärdesanalys sk spendanalys samtidigt som personalen utbildas och handleds. Ett stort antal frågor om nuläget och framtiden lägger grunden för en strategiutveckling. Här värderas egen produktion mot att köpa halvfabrikat eller färdigt, outsourcing, inköp från lågkostnadsländer mm. Leverantörsstrategier och nya förhållningssätt växer fram, ofta genom en förtydligad strategi inom prioriterade inköpsområden. Efterhand servicen till inköpsavdelningens kunder maximeras blir ofta en ny, anpassad och bättre organisation tydlig.

Grunden till förändring ligger i att säkerställa kompetens, mandat och arbetssätt. Dessutom behövs inköpspolicys och processer utvecklas för att stödja ett effektivt och enhetligt arbetssätt och reducera affärsrisken. Ibland behövs nya eller uppgraderade systemstöd.

Nyckeltal väljs omsorgsfullt och ska förankras väl hos berörda inom organisationen. Med hjälp av nyckeltalen ska de sätta sina mål, styra sitt ansvarsområde och rapportera.

Att implementera alla förändringar vad gäller organisation, regelverk, nya arbetssätt och styrsystem är en spännande resa som kunden gör med konsulten som reseledare. Informationen flödar och justeringar görs efter hand. Inte sällan blottas ett behov av utbildning.

En sammanfattning och uppföljning av genomförda förändringar visar ofta imponerande resultat i form av god kundservice, effektivitet, besparingar och framför allt mycket mer motiverad personal.

Scandinavian Purchasing Group har assisterat många företag att ta ett nytt grepp om inköps arbetssätt. Vi kan erbjuda hela programmet inklusive utbildning. Vår erfarenhet visar att förändringsprojekt väsentligt och märkbart förändrar kompetensen inom inköpsfunktionen, ökar förståelsen för inköps bidrag och gör det möjligt att driva inköpsfrågor i alla konjunkturlägen.

JAG VILL HA MER INFORMATION OM: