TAIL MANAGEMENT

TAIL MANAGEMENT

Det ekonomiska trycket idag tvingar företag att att omvärdera och optimera hela sin spendprofil, organisation samt arbetssätt. Framsynta företag förnyar sig konstant för att vara konkurrenskraftiga.

Tail management är ett nytt angreppssätt och metod till att effektivisera och generera större värde från befintliga leverantörer. Leverantörer som ofta inte är kategoriserade eller strukturerade. Angreppssättet ger samtidigt en lösning på andra krav som idag ställs på företag och dess leverantörer dvs säkerställer generiska villkor och att korrekta CSR och miljömässiga krav ställs.

Att införa eller genomföra ett Tail management projekt ger direkt effekt och motsvarande 1:10 i avkastning.

Nyckeln till ett sådant resultatet ligger främst i nyttja beprövad metod, snabbt förfarande utan att anställa eller öka befintliga kostnader.

JAG VILL HA MER INFORMATION OM: