PROJEKTLEDNING

PROJEKTLEDNING

Det latinska ordet ”projicere” betydde ursprungligen ett utkast eller en plan. Betydelsen har ändrats över åren och inkluderar numera också genomförandet av planen.

Många hyllmeter av managementlitteratur handlar om projekt och projektledning. Ett projekt kan vara allt ifrån ett fredsprojekt mellan länder till att bygga altan på sommarstugan. Vad som definierar alla projekt är att det utförs med temporär arbetskraft, är avgränsat i tid och har ett bestämt mål.

Ett projekt engagerar ofta flertalet olika avdelningar i en organisation och olika professioner. Projektledaren samlar och leder gruppen, delar ut ansvar och ser till att aktiviteterna samordnas så de leder till önskat resultat. Det finns också en projektägare till vilken projektledaren rapporterar och som förser projektet med beslut. Det är bränsle till projektprocessen.

Scandinavian Purchasing Group har konsulter med gedigen erfarenhet från att driva stora och små projekt näringslivet. Förutom att en konsult per definition är en temporär resurs och därmed kan fokusera helt på uppgiften, finns också en fördel med att en erfaren projektledare kommer utifrån och betraktar kundens verksamhet med nya ögon.

Vanligtvis blir våra uppdrag som projektledare att driva upphandlingsprojekt eller besparingsprojekt. De kan vara internationella eller nationella och i praktiskt taget vilken bransch som helst. Ibland hjälper vi kunder att etablera egna inköpskontor i lågkostnadsländer eller att spara energi i fastigheter. Det finns många uppdrag som lämpar sig för projektdrift. Vi hjälper kunden att formulera projektet, komponera projektgruppen, utveckla tids- och aktivitetsplaner samt att etablera en tydlig och effektiv rapportering.

Inom SPG rekommenderar vi ett arbetssätt som innebär att projektledare arbetar i projekt både som ledare och exempelvis kategoriexpert. Vi ser gärna att våra seniora konsulter inte enbart leder projektet, utan i större grad även tillför sin expertkompetens direkt i projektets leverans. Det gör att vi får ett djupare och närmare samarbete med våra kunder. En viktig och ofta väldigt uppskattad skillnad mellan SPG och andra konsultbolag.

Ett projekt ska alltid stängas. En slutrapport bekräftar att projektet är avslutat. Ett tydligt resultat från ett lyckat projekt är alltid en succé för projektgruppen. Det ger motivation och stort engagemang för nästa projekt, vad det nu kan bli.

JAG VILL HA MER INFORMATION OM: