KOMPETENSOMRÅDEN

KOMPETENSOMRÅDEN

Scandinavian Purchasing Group har ett stort antal konsulter. Var och en med en unik kompetens och gedigen erfarenhet från många år i näringslivet. Det gör att vi vanligen hittar rätt konsult, eller grupp av konsulter, med passande kompetens och erfarenhet för just ditt behov inom mycket kort tid.

Vi är bra på det vi gör och vi gör det vi är bra på. Vår kompetens utvecklas stadigt. Nedan finner du en kortfattad listning av våra främsta kompetensområden. Vill du se dem paketerade som kompletta tjänster väljer du ”Tjänster” under fliken ”Konsulttjänster”

Strategi- och policyutveckling
Hur ska vi gå till väga för att maximera värdet av våra inköp? Hur många leverantörer bör vi ha? På vilka grunder ska vi välja dem? Hur säkrar vi leveranser då vi pressar priser? Vilka risker kan vi tåla vid köp från andra mer okända länder? Frågorna blir lika många som intressanta. Dialogen leder fram till en inköpsstrategi för företaget, troligen nyanserad för olika kategorier. I samarbete med kunden utvecklar vi en hållbar strategi som beskriver ett anpassat och optimalt arbetssätt.

Alla företag behöver riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Det skapar ordning och reda. I inköpssammanhang används ofta en inköpspolicy för att beskriva ansvar, befogenheter och roller då en organisation ska köpa in. Den omfattar kanske även beloppsgränser, uppförandekoder och företagets förhållningssätt till gåvor mm.

Organisationsutveckling
Hur upplevs inköpsavdelningen av sina kunder? En viktig fråga som ofta besvaras med ”ett hinder, en bromskloss eller byråkratisk”. Då har man ofta fel organisation för att betjäna sina sakägare/kunder på ett effektivt sätt. Rätt resurs på rätt plats är en bra början när väl organisationsschemat ritats om för att möta kundens behov och samtidigt vara effektiv i leverantörsmötet. Särskilt kritiskt är när företag verkar i en matris med många enheter och i flera länder-marknader. Hur skapas effektivitet i inköpsprocessen i en sådan komplex miljö?

KPI-modeller
”Det som inte går att mäta finns inte” är ett talesätt som kanske överdriver en aning. Men faktum är att utan relevanta och begripliga nyckeltal (KPI; Key Performance Indicators) för rapportering och styrning av verksamheten famlar man obönhörligen i mörker. Att utveckla rätt nyckeltal som ger effektiv och enkel styrning kräver en rejäl tankeinsats. Väl valda nyckeltal sätter målen för verksamheten och engagerar medarbetarna.

eSourcing
eSourcing betyder att bekvämt nå ett stort antal leverantörer, att effektivt hantera många och ytterst jämförbara offerter, att minimera tiden för utvärdering och att därmed snabbt kunna signera kontrakt. Det kräver naturligtvis förberedelser, men då allt material återanvändes blir det mer och mer effektivt. Mycket omfattande upphandlingar av både varor och tjänster kan drivas otroligt effektivt och nästan alltid med ett imponerande resultat.

Vissa varugrupper lämpar sig dessutom för auktioner, så kallade eAuktions, som ersätter ett normalt värderingsförfarande. Där blir redan låga priser ännu lägre. Dessutom är eAuktions ofta en stor och spännande underhållning.

Benchmarking
Ibland behöver man veta vilken prisnivå som gäller. Bland leverantörerna eller konkurrenterna. Vissa avtal refererar till ”marknadspris”, men vad är det? För att ta rätt beslut om marknadsutveckling eller eventuell omförhandling av avtal är en korrekt genomförd och begripligt presenterad benchmarking ovärderlig.

Processer
Inköp är ofta en fråga om ordning och reda. Att göra rätt saker, att göra dem på rätt sätt och framför allt att göra dem i rätt ordning, är otroligt viktigt. Hjälpmedlet är att beskriva processer. En företagsspecifik inköpsprocess är helt enkelt en beskrivning av arbetssättet man valt att ta till sig. Inköpsarbetet blir mer professionellt, effektivare och säkrare med väl anpassade processer. Den beskriver de olika stegen från förstudie till avtal men även från order till betalning, ibland även hela vägen till betald faktura, och beskriver dessutom vem som ska vara inblandad i vad.

Upphandlingstöd – förfrågningsunderlag, förhandling och avtal
Det största problemet då man ska köpa in är att veta vad man vill ha. Att utveckla ett korrekt förfrågningsunderlag kan vara en omfattande uppgift. Kvaliteten på frågorna har en avgörande betydelse för kvaliteten på de svar man får. Är det riktigt dåligt får man inga svar. Tiden för utvärdering reduceras kraftigt med ett genomtänkt förfrågningsunderlag samtidigt som precisionen ökar. Affärsrisken minimeras också då många av villkoren för affären klargörs redan i förfrågningsunderlaget.

Ett bra avtal behöver man inte använda. Det säger allt men ligger kvar i skrivbordslådan. Men ibland fungerar det inte så. Man kan behöva återvända till både de kommersiella och legala formuleringarna för att se vad som gäller. Att författa inköpsavtal som tryggar leveranser i alla lägen är en mångfacetterad konst som kräver lång erfarenhet.

CSR och miljö
Corporate Social Responsibility (CSR) och miljöfrågor går hand i hand. Att uppträda moraliskt och etiskt rätt är en självklarhet för de flesta företag. Men har alla koll på sina leverantörer, och leverantörers underleverantörer? Hur långt sträcker sig ansvaret man bör eller måste ta? Att fördjupa sig i dessa frågor bidrar i första hand till en bättre värld, men kan också vara en trygghet för det egna varumärkets överlevnad.

JAG VILL HA MER INFORMATION OM: