HUR ANLITAR DU OSS?

HUR ANLITAR DU OSS?

Scandinavian Purchasing Group kan erbjuda ett flertal olika kategorier av konsulter och former för kontrakt. Beräknas uppdraget vara kort kanske ett pris per timme passar bäst. Annars kanske ett veckopris eller pris per månad är att föredra. Vi kan också bli anlitade per projekt eller för att prestera ett visst resultat. Det kräver naturligtvis mer insyn i uppdraget, men att vi helt eller delvis ersätts med genererad besparing blir allt vanligare.
Uppdragets längd spelar naturligtvis in på villkoren vi kan erbjuda. Längre uppdrag blir alltid mer förmånligt för kunden eftersom det skapar en viss kontinuitet för SPG.

Vi väljer konsult med omsorg. Bransch, uppdragets karaktär, tidplan och hemvist studeras och värderas innan vi föreslår passande resurser för ditt uppdrag. Vi är stolta över att vi så ofta lyckas matcha kundernas önskemål.

Kunden kan själv välja utifrån behov och önskemål. Behovet utgår alltid från vilken kompetens som behövs för att lösa uppgiften. Därefter hittar vi en passande kontraktsform. Vi lyssnar på vad kunden har för preferenser och anpassar oss därefter.

Ofta kombineras en tid av konsultassistans med både utbildning och rekrytering. Då kan vi vara riktigt effektiva. Rekryteringsprocessen drar fördel av relevant information och stöd från konsulten på plats. Det leder till att rätt kompetens rekryteras. Med en viss överlappning kan därefter en riktigt bra överlämning garanteras. Utbildning ger samtidigt ett lyft av önskvärd kunskap för hela grupper till nya nivåer.

Vi använder enkla och väl balanserade standardkontrakt baserade på ABK 09. Det blir enkelt, snabbt och tryggt för båda parter. Inga överraskningar på det planet.