KONFLIKTLÖSNING – ETT ALTERNATIV TILL RÄTTSLIG PROCESS

KONFLIKTLÖSNING – ETT ALTERNATIV TILL RÄTTSLIG PROCESS

Någonting gick snett. Kontraktet kunden signerade blev inte riktigt vad de tänkt sig. Det blev en konflikt som eskalerade, och nu verkar omöjlig att lösa. Rättslig process återstår nu, men det blir tidsödande och dyrt. Finns det verkligen inget alternativ?

Scandinavian Purchasing Group menar att det ofta finns ett alternativ till rättslig process när ställningarna är låsta och allt verkar hopplöst.

Våra mest erfarna konsulter har framgångsrikt hanterat många konflikter. Vi använder våra mest seniora och slipade förhandlare till detta. En garanterat lång erfarenhet från många svåra situationer i affärsvärlden har skapat ett gediget kunnande om alternativa förhandlingsvägar och att anpassa dem efter situationen. Det är vanligt att en alternativ lösning plötsligt visar sig för någon som kommer utifrån och har ett annat synsätt än det som uppenbarligen ledde till låsta positioner.

Grundläggande är det enkla faktum att leverantör och kund har en gång signerat ett avtal för att kunden vill köpa en produkt eller tjänst, och leverantören vill leverera. Nu har det gått snett, men ambitionen kvarstår ofta. Konfliktlösning handlar inte om att någon skall få rätt och den andra parten då följaktligen har fel. Vår erfarenhet visar att det nästan alltid finns en modifierad affärsuppgörelse som skapar fördel åt båda parter. En process i vilken parterna stegvis kan närma sig varandra, med små eftergifter i början och med allt starkare åtaganden mot slutet. En väl genomtänkt och anpassad konfliktlösningsmodell skall leda till förnyat förtroende och en ny uppgörelse, ofta i form av ett tilläggsavtal till det existerande.

Det måste alltid ges lika rättigheter till båda parter att närsomhelst dra i nödbromsen och hoppa av processen. Frivillighet, logik och trygghet i processen skapar motivation att jämka, sikta framåt och verkligen försöka. Ofta har man snabbare än väntat lagt flera delmål bakom sig och man kan börja skönja en ny uppgörelse. Om någon part hoppar av återstår den rättsliga processen, med sega processer och dyra advokater. Därför är ett medlingsförsök nästan alltid värt att prova. Insatsen är låg och den potentiella vinsten är betydande eftersom den ursprungliga tanken blir verklighet, snabbt och bekvämt.