EN PLATTFORM FÖR FRAMTIDENS INKÖP

I en tid av skenande utveckling där flera branscher plötsligt får sin karta omritad och framtiden för många intäktsmodeller, produkt- och tjänsteerbjudanden ter sig otydlig blir samtidigt möjligheterna otaliga. Vad ställer det här för krav på inköpsfunktionen? När information snabbt blir gammal och tidigare strukturer inte längre fungerar? Inköpsfunktionerna behöver rusta sig för framtiden. Och framtiden är redan här. På … Read more

KONFLIKTLÖSNING – ETT ALTERNATIV TILL RÄTTSLIG PROCESS

Någonting gick snett. Kontraktet kunden signerade blev inte riktigt vad de tänkt sig. Det blev en konflikt som eskalerade, och nu verkar omöjlig att lösa. Rättslig process återstår nu, men det blir tidsödande och dyrt. Finns det verkligen inget alternativ? Scandinavian Purchasing Group menar att det ofta finns ett alternativ till rättslig process när ställningarna är låsta … Read more

FÖRSTUDIE OCH ANALYS

Kanske har nedgångar i världsekonomin eller ökad konkurrens bidragit till ökat kostnadsfokus och att vi organiserar oss alltmer effektivt på inköpssidan i företagen. Till detta bidrar den kraftiga tillgång på information och möjligheten till användandet av helt nya verktyg för informationshantering till att köparen får ett övertag, och att insatsen blir rationell och lönsam. Insikten … Read more

PROJEKTLEDNING

Det latinska ordet ”projicere” betydde ursprungligen ett utkast eller en plan. Betydelsen har ändrats över åren och inkluderar numera också genomförandet av planen. Många hyllmeter av managementlitteratur handlar om projekt och projektledning. Ett projekt kan vara allt ifrån ett fredsprojekt mellan länder till att bygga altan på sommarstugan. Vad som definierar alla projekt är att … Read more

UPPHANDLINGSLEDNING

Ett upphandlingsprojekt är en tydligt avgränsad aktivitet som börjar med utveckling av förfrågningsunderlag och slutar med att teckna avtal. Ibland föregås det hela av en pre kvalificering. Stora upphandlingar genomförs ofta då kunden; • Saknar kännedom om produkten, tjänsten eller branschen. • Har resursbrist i det egna företaget vid tillfället upphandlingen ska ske. • Vill … Read more

SOURCING – AS A SERVICE

Du har ett bra team på plats, god kontroll på ”din spend” och starka relationer med interna behovsägare och leverantörer. Ditt inköpsteam har förvärvat djup kompetens inom respektive kategori som över tiden utvecklat starka relationer med näringslivets aktörer. Vad mer kan du mer göra för att öka effektivitet, öka besparing och minska risk? Hur snabbt … Read more

TAIL MANAGEMENT

Det ekonomiska trycket idag tvingar företag att att omvärdera och optimera hela sin spendprofil, organisation samt arbetssätt. Framsynta företag förnyar sig konstant för att vara konkurrenskraftiga. Tail management är ett nytt angreppssätt och metod till att effektivisera och generera större värde från befintliga leverantörer. Leverantörer som ofta inte är kategoriserade eller strukturerade. Angreppssättet ger samtidigt … Read more

BESPARINGSPROJEKT

Ett besparingsprojekt kan utgå från ett krav av ledningen eller ett eget initiativ på inköpsavdelningen. Det kan omfatta allt eller vara riktat mot hela eller delar av företag eller mot specifika kategorier och varugrupper. Angreppsättet är detsamma. Vi gör en analys av nuläget och etablerar därmed en referensnivå vad gäller kostnader och effektivitet. Ur köpkostnadsanalysen, … Read more

TRANSFORMATIONSPROGRAM

Från tid till annan har alla företag behov av effektivisering, förändring eller transformering som vi vill benämna det. Ofta är grunden ett behov av förändrad och ”disruptive” affärsmodell, direkta besparingskrav eller insikten av vilken energi som frigörs i ett transformationsprojekt som är anledningen till att initiativet tas. Sen gäller det att tygla energin och rikta … Read more

KOMPETENSOMRÅDEN

Scandinavian Purchasing Group har ett stort antal konsulter. Var och en med en unik kompetens och gedigen erfarenhet från många år i näringslivet. Det gör att vi vanligen hittar rätt konsult, eller grupp av konsulter, med passande kompetens och erfarenhet för just ditt behov inom mycket kort tid. Vi är bra på det vi gör … Read more