NÄTVERK – RETAIL EXECUTIVE

Transformationen av Retail och vad det krävs för att bli framgångsrik? Detaljhandeln har sedan 50-talet genomgått fyra signifikanta förändringsfaser: 1. Den första varande förflyttningen av handel till externa lägen utanför city-kärnan 2. Den andra var globaliseringen, dvs att flytta inköp till lågprisländer 3. Den tredje – kraven på etik och att göra affärer på rättvisa … Read more

INKÖPSCHEF INDIREKT MATERIAL

Nystart 2023 Syfte med nätverket Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och förbereda oss för vad det innebär att vara ansvarig för Inköp av Indirekt Material & Tjänster med fokus på inköpsfrågor och med de förändrade förutsättningarna som ställer krav på oss inför framtiden. Programmet är en blandning av nätverk mellan deltagarna och ett … Read more

SUPPLY CHAIN MANAGER

Vi har i avsikt av att starta ett nätverk för Supply Chain chefer. Är du intresserad? Kontakta oss för mer information. Nystart 2021 Supply Chain-frågor blir en allt viktigare affärskomponent bland världens ledande företag för att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Supply Chain är en strategisk funktion och en enabler for att skapa en konkurrenskraftig leveranskejda. Företag … Read more

INKÖPSCHEF GÖTEBORG

Nystart 2023 Syfte med nätverket Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och förbereda oss för vad det innebär att vara en internationell ledare inom Supply Chain med fokus på inköpsfrågor och med de förändrade förutsättningarna som ställer krav på oss inför framtiden. Programmet är en blandning av nätverk mellan deltagarna och ett utvecklingsprogram för … Read more

NÄTVERK FÖR INKÖPSTRATEGISKA FRÅGOR

Best practice – IM&S Vi vill bjuda in dig till en exklusiv grupp – ett nätverk för chefer och specialister inom Inköp från några av Sveriges främsta företag. Temat är: vad är ”Best Practice” i inköp av indirekta varor och tjänster.  Det här är inte en utbildning. Det är ett forum för systematisk benchmarking där inköpschefer från … Read more

Nätverk – CPO Executive Västra/Södra Sverige

Start 2023 Inköp och Supply Chain Management blir en allt viktigare affärskomponent bland världens ledande företag för att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Inköp är en strategisk funktion för att säkra en konkurrenskraftig leverantörskedja. Företag konkurrerar inte längre, det är leverantörskedjorna som konkurrerar. För att utveckla företagens inköpsfunktion krävs att man förstår, vad som skapar kundvärde, visar … Read more

INKÖPSCHEF SÖDRA SVERIGE

Återstart 2023 Syfte med nätverket Syftet med detta nätverk är att utbyta erfarenheter och förbereda oss för vad det innebär att vara en internationell ledare inom Supply Chain med fokus på inköpsfrågor och med de förändrade förutsättningarna som ställer krav på oss inför framtiden. Programmet är en blandning av nätverk mellan deltagarna och ett utvecklingsprogram … Read more

NÄTVERK INOM SUPPLY CHAIN

Våra nätverk identifierar utmaningar och kritiska frågor och ökar den strategiska höjden ytterligare. Vi fångar in allt som är aktuellt nu och i framtiden och diskuterar hur detta kan appliceras i den egna organisationen. Forum för erfarenhetsutbyte Vi samlar chefer och specialister i olika ledande positioner som har utbyte av varandra. Genom att dela erfarenheter, … Read more