NÄTVERK INOM SUPPLY CHAIN

NÄTVERK INOM SUPPLY CHAIN

Våra nätverk identifierar utmaningar och kritiska frågor och ökar den strategiska höjden ytterligare. Vi fångar in allt som är aktuellt nu och i framtiden och diskuterar hur detta kan appliceras i den egna organisationen.

Forum för erfarenhetsutbyte
Vi samlar chefer och specialister i olika ledande positioner som har utbyte av varandra. Genom att dela erfarenheter, styrd av vår expertis inom området skapar vi nätverk som både stärker och lyfter individen och gruppen. Det ger, i sin tur, företagen bättre förutsättningar att växa. Den samlade potentialen i nätverken stärker sedan hela verksamheten hos respektive chef.

Att lära av de bästa
Programmet genomförs under ett antal möten med olika aktuella och framtida utmaningar utspridda på ett år. Vi bjuder på inspirerande föreläsningar om olika intressanta ämnen vilket ger en unik bredd på nätverksgruppen.

Nätverka
Träffa andra på samma nivå, med liknande problem i mindre grupp. 8-12 personer. Förtroliga samtal i en sluten grupp gör att vi kan föra en öppen dialog. Ventilera egna utmaningar för att få stöd och hjälp/inspiration av andra. Vi har valt att blanda branscherna för att få inspiration av varandra.

Samverkan mellan akademi och företag
Högskola och universitet är med för att skapa en bättre samverkan med näringslivet. Vårt mål är att behoven hos företagen ska återspeglas i utbildningarna och forskningen inom området.

Programledning
Vi har en moderator, programassistent och programråd till varje nätverk som förbereder och planerar samtliga möten.

Våra nätverk

CPO
Ett nätverk för inköpsdirektörer i seminarieform med teman riktade mot trender och framtidsfrågor inom supply chain. För denna målgrupp har vi utgångspunkt i frågeställningen hur man bäst utvecklas i ett multinationellt perspektiv.

Inköpschef
Här möts chefer på funktionsnivå, ofta lokala inköpschefer. Detta nätverket lägger fokus på hur deltagaren bäst löser frågor inom sin organisation. Här arbetar vi med problembilder och vidare-utveckling inom funktionen.

Supply Chain Manager/COO
Ett nätverk för Supply Chain Chefer och produktionschefer i seminarieform med teman riktade mot trender och framtidsfrågor inom supply chain och produktion. För denna målgrupp har vi utgångspunkt i frågeställningen hur man bäst utvecklas i ett multinationellt perspektiv. Läs mer >

Inköpschefer indirekt material
Med fokus på den indirekta inköpsvolymen som ofta kan uppgå till mellan 10-40 procent av de totala inköpen. Här finns ofta väldigt stora möjligheter i ett företag. Med rätt angreppssätt och process går det att skapa stora värden.

SQA-chef
I vårt SQA-chefs-nätverk hanteras frågor som är kopplade till extern leverantörskvalitet. Hur utvecklar vi leverantörsrelationer med fokus på bättre affärer kopplat till risk, produkt, process och kvalitet, i ett globalt perspektiv?

JAG VILL BLI KONTAKTAD

JAG VILL HA MER INFORMATION OM: