NÄTVERK FÖR INKÖPSTRATEGISKA FRÅGOR

NÄTVERK FÖR INKÖPSTRATEGISKA FRÅGOR

Best practice – IM&S

Vi vill bjuda in dig till en exklusiv grupp – ett nätverk för chefer och specialister inom Inköp från några av Sveriges främsta företag. Temat är: vad är ”Best Practice” i inköp av indirekta varor och tjänster.  Det här är inte en utbildning. Det är ett forum för systematisk benchmarking där inköpschefer från några av Sveriges större företag träffas för att dra nytta av varandras erfarenheter och utveckla strategier för inköpsfunktionen. Med Best in Class inslag från vår omvärld.

Vi vill med detta Nätverk skapa ett forum där erfarenheten av ledande inköp inom området indirekta tjänster och varor kan identifieras, diskuteras och utbytas. Nätverk kommer att betona frågor inom, normalt inte helt enkla, kategoriområden som ex Marketing, Professional Services och beröra hur digitaliseringen påverkar utvecklingen.  Dessa är intressanta ur ett volymvärdesperspektiv samt att finns stora strategiska val som är intressant för de som vill och vågar. Dessutom skall vi beröra hur effektivitet i en spretig och bred leverantörsbas kan åstadkommas.

Det här nätverket riktar sig till dig som är i inköpsledande position exempelvis såsom VP, Director eller motsvarande för indirekta köp i ett företag eller större koncern. Vi bjuder in personer med lång erfarenhet av inköp och affärer. Inte alltid med lång erfarenhet inom just indirekta material och tjänster men med en erfarenhetsbas från inköp av indirekt material och tjänster. Du arbetar på något av Sveriges större eller medelstora  företag, brinner för framtida inköp och att ständigt utveckla dig själv och ditt arbete.

KONTAKT

Sigfrid Rytten
Halmstad
+46 705 11 11 08
sigfrid.rytten@purchasing.se

JAG VILL BLI KONTAKTAD

JAG VILL HA MER INFORMATION OM: