INKÖPSCHEF INDIREKT MATERIAL

INKÖPSCHEF INDIREKT MATERIAL

Nystart 2023

Syfte med nätverket
Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och förbereda oss för vad det innebär att vara ansvarig för Inköp av Indirekt Material & Tjänster med fokus på inköpsfrågor och med de förändrade förutsättningarna som ställer krav på oss inför framtiden. Programmet är en blandning av nätverk mellan deltagarna och ett utvecklingsprogram för ledare inom inköpsområdet Indirekt Material & Tjänster.

Programupplägg
Att lära av de bästa – Nätverket kommer att ha 6 möten under 2021. Kommande möten roterar vi hos deltagande medlemmars företag. Vi organiserar alla externa föreläsningar, aktiviteter och vi går in i din företagsmiljö så att vi alla kan lära oss mer om de unika företag vi har i nätverket. Varje möte inleds med att värdföretaget har en kort introduktion av företaget och dess utmaningar.

Djupdykning i framtida kompetensområden – Vi har valt sex kompetensområden som vi har fått feedback om som viktigaste ämnen för framtiden inom inköpsområdet. För varje ämne kommer vi att göra en djupdykning med föreläsningar, workshops, artiklar och diskussioner kring ämnet. Under dagen vi möts kommer vi att fokusera på att lyssna på erfarna föreläsare inom relevant kompetensområde. Kontinuerligt under programmet får du intressanta artiklar och material i ämnena.

Att bygga relationer och dela erfarenheter – Nätverket har som syfte att stödja medlemmarnas utveckling och skapa erfarenhetsutbyten. Deltagare får innan varje möte 4-5 frågor att förbereda tills vi möts. Vi startar våra möten med en sammanfattning och diskussion om våra utmaningar och frågeställningar. Efter sammanfattningen av vårt tidigare ämne startar vi nya kompetensområden med intressanta föreläsare. Efter varje nätverksmöte kommer en sammanfattning från mötet av vår programassistent.

Professionell Coachning – Nätverksmötena leds av vår moderator och dokumenteras av vår programassistent. Vi har även ett programråd som kommer med förslag på föreläsare och ämnen.

Ur Inbjudan och innehållet hittar du bl a följande områden;

  • Globala Inköpstrender och framtidsfrågor som påverkar köpområdet Indirekt Material & Tjänster
  • Inköps ansvar vid köp av framtidens digitala verktyg och tjänster
  • Sustainability – Hur påverkar det tjänsteområdet IM & Tjänster?
  • IT & IT Management – Att strukturera sitt IT-Inköp
  • Facility Management – Digital påverkan
  • Köp av varumärken & patent
  • Governance, inköps roll i organisationen, lokalt och globalt
  • Category Management – Från inköpsdriven till affärsdriven process
  • Stakeholder Management

INFORMATION

Möte 1 – World Class Purchasing
– Framtidens utmaningar
Datum kommer

Möte 2 – IT & IT-Management
– Att strukturera sitt IT-inköp
Datum kommer

Möte 3 – Facility Management
– Trender och utveckling inom FM
Datum kommer

Möte 4 – Professional Services
– Att köpa kompetens
Datum kommer

Möte 5 – Travel
– Hållbart resande
Datum kommer

Möte 6 – Stakeholder Management
– Förändringsledning
Datum kommer

Pris
Kontakta oss för mer information.

JAG VILL BLI KONTAKTAD

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Nätverk - Inköpschef
Indirekt Material

För mer information om nätverket, kontakta:

Moderator

Marcus Fahlström
Tel: +46 73 509 80 53
marcus.fahlstrom@purchasing.se

VD karta sigfrid rytten profilbild

Ansvarig nätverk

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se