INKÖPSCHEF SÖDRA SVERIGE

INKÖPSCHEF SÖDRA SVERIGE

Återstart 2023

Syfte med nätverket
Syftet med detta nätverk är att utbyta erfarenheter och förbereda oss för vad det innebär att vara en internationell ledare inom Supply Chain med fokus på inköpsfrågor och med de förändrade förutsättningarna som ställer krav på oss inför framtiden. Programmet är en blandning av nätverk mellan deltagarna och ett utvecklingsprogram för framtida ledare inom Supply Chain.

Programupplägg
Att lära av de bästa – Närverket kommer att ha 6 möten under 2021. Kommande möten roterar vi hos deltagande medlemmars företag. Vi organiserar alla externa föreläsningar, aktiviteter och vi går in i din företagsmiljö så att vi alla kan lära oss mer om de unika företag vi har i nätverket. Varje möte inleds med att värdföretaget har en kort introduktion av företaget och dess utmaningar.

Djupdykning i framtida kompetensområden – Vi har valt sex kompetensområden som vi har fått feedback om som viktigaste ämnen för framtiden inom inköpsområdet. För varje ämne kommer vi att göra en djupdykning med föreläsningar, workshops, artiklar och diskussioner kring ämnet. Under dagen vi möts kommer vi att fokusera på att lyssna på erfarna föreläsare inom relevant kompetensområde. Kontinuerligt under programmet får du intressanta artiklar och material i ämnena.

Att bygga relationer och dela erfarenheter – Nätverket har som syfte att stödja medlemmarnas utveckling och skapa erfarenhetsutbyten. Deltagare får innan varje möte 4-5 frågor att förbereda tills vi möts. Vi startar våra möten med en sammanfattning och diskussion om våra utmaningar och frågeställningar. Efter sammanfattningen av vårt tidigare ämne startar vi nya kompetensområden med intressanta föreläsare. Efter varje nätverksmöte kommer en sammanfattning från mötet av vår programassistent.

Professionell Coachning – Nätverksmötena leds av vår moderator och dokumenteras av vår programassistent. Vi har även ett programråd som kommer med förslag på föreläsare och ämnen.

Ur Inbjudan och innehållet hittar du bl a följande områden;

  • Vilka är trender och utmaningarna för inköp idag under nästa 10 års period?
  • Styrelsens och VDs krav på inköp. Governance, inköps roll i organisationen.
  • Ledarskapsutmaningen inom Supply Chain
  • Leda i olika konjunktursituationer
  • Driva utveckling av leverantörskedjan
  • Policy / CSR / CoC – Köpbeteende
  • Inköp & IT – Business Intelligence System
  • Kompetensutveckling och GAP-analyser

SÖDRA SVERIGE
HÖSTEN 2023

Möte 1
Årets utmaningar
– Lessons learned
Datum: TBD

Möte 2
Ledarskap inom Supply Chain
– Framtidsplanering
Datum: TBD

Möte 3
Supply Relationship Management
– Strategier inför framtiden
Datum: TBD

Möte 4
Hållbara inköp
– Trender & krav
Datum: TBD

Möte 5
Digitalisering av inköp
– Business Intelligence System
Datum: TBD

Möte 6
Ledarskap inom Supply Chain
– Att utveckla teamet
Datum: TBD

Pris:
Kontakta oss för mer information.

JAG VILL BLI KONTAKTAD

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Nätverk - Inköpschef
Södra Sverige

För mer information om nätverket, kontakta någon av nedanstående personer.

Moderator

Bjarne Lindblad
Tel: +46 70 848 97 97
bjarne.lindblad@purchasing.se

Programansvarig

Peter Malm
Tel: +46 70 734 51 40
peter.malm@purchasing.se

VD karta sigfrid rytten profilbild

Ansvarig nätverk

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se