NÄTVERK – RETAIL EXECUTIVE

NÄTVERK – RETAIL EXECUTIVE

Transformationen av Retail och vad det krävs för att bli framgångsrik?
Detaljhandeln har sedan 50-talet genomgått fyra signifikanta förändringsfaser:

1. Den första varande förflyttningen av handel till externa lägen utanför city-kärnan
2. Den andra var globaliseringen, dvs att flytta inköp till lågprisländer
3. Den tredje – kraven på etik och att göra affärer på rättvisa villkor
4. Den nuvarande, som vi är mitt i just nu, digitalisering och e-handel

Vad blir den 5? Många är övertygade om att det blir klimatneutrala affärer. Hur gör vi denna förändring och vad krävs det av oss som ledare i denna process?

Syfte med Retail Executive
Konceptutvecklingen inom retail går väldigt snabbt, en del skulle påstå, för snabbt. Vi tycker därför det är av största vikt att skapa ett nätverk eller ett konglomerat av skarpa kompetenser som ges möjlighet att diskutera och ventilera utvecklingsfrågor inom retail och dess värdekedja.

Vi tror att det är igenom möten mellan människor som framtiden formas och detta tillsammans med skarpa föreläsare som har förmågan att ge oss input från världens alla hörn, kan hjälpa oss att bestämma riktningen framåt och göra oss alla behövda på en allt mer utmanande marknad.

Programupplägg
Vi planerar att genomföra 6 st endagars seminarier under 2021. Tanken är att, om möjligt, besöka alla deltagande företag och givetvis under företagets goda välvilja.

Vi har definierat ett antal områden/moduler som vi tycker kan vara intressanta att penetrera och utveckla. Vi vill också lyssna på deltagarnas behov och lägga till områden inför kommande träffar. Varje modul inleds med en inbjuden gäst som ger oss nya idéer och tankar kring framtiden utifrån vår agenda.

Vid programmets slut är det vår ambition att du som deltagare skall ha funnit ett antal personer som du kan utbyta erfarenheter med framåt och parallellt med detta identifierat ett antal utvecklingsområden inom ditt företag som du kan börja jobba med.

Professionell Coaching
Modulerna leds av moderator med erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, sortiments- och inköpsverksamhet såväl från Sverige som internationellt, från detaljhandel till dagligvaruhandel och från olika typer av koncept. Till sin hjälp har moderatorn en programassistent.

Ur Inbjudan och innehållet hittar du bl a följande områden;

  • Vilka är framtidens utmaningar som handeln står inför?
  • Framtidens butik – Sortiment – Layout – Kundupplevelse
  • Personal – problem eller möjlighet?
  • Digitaliseringens påverkan inom retail
  • Hållbar framtid – Hållbara företag – Hållbara produkter
  • Cityläge vs. Shopping malls
  • Multi channel eller Omni channel
  • Category Management
  • Supply Chain – End-to-end
  • Last mile – Customer Expectations

INFORMATION

Möte 1 – Retail of Tomorrow
– Framtidens utmaningar
Datum kommer

Möte 2 – Digitalisering av Retail
– Relevanta affärsmodeller i en digital värld
Datum kommer

Möte 3 – Shop Concepts
– Bekvämlighet & variation
Datum kommer

Möte 4 – Customer Segmentation
– Demografiskt skifte
Datum kommer

Möte 5 – Range Development & Management
– Sortimentet – kärnan i affären
Datum kommer

Möte 6 – Klimatneutrala Affärer
– Hållbar framtid
Datum kommer

Pris
Kontakta oss för mer information.

JAG VILL BLI KONTAKTAD

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Retail Executive

För mer information om nätverket, kontakta:

Moderator

Jan Andersson
Tel: +46 70 254 05 71
jan.andersson@purchasing.se

Programansvarig

Fredrik Asplund
Tel: +46 70 862 20 38
fredrik.asplund@purchasing.se

VD karta sigfrid rytten profilbild

Ansvarig nätverk

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08
sigfrid.rytten@purchasing.se