Nätverk – CPO Executive Västra/Södra Sverige

Nätverk – CPO Executive Västra/Södra Sverige

Start 2023

Inköp och Supply Chain Management blir en allt viktigare affärskomponent bland världens ledande företag för att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Inköp är en strategisk funktion för att säkra en konkurrenskraftig leverantörskedja. Företag konkurrerar inte längre, det är leverantörskedjorna som konkurrerar.

För att utveckla företagens inköpsfunktion krävs att man förstår, vad som skapar kundvärde, visar tydligt ledarskap, insikt om vad inköps ”best practice” är och en vilja att skapa högpresterande lag.

Tillhör du, de inköpschefer eller CPO:er som har ambitionen att växa och göra skillnad ska du deltaga i årets, återigen framgångsrika, CPO Executive Network.

Inom Scandinavian Purchasing Group har vi verktygen, processerna och tillgång till de internationella experterna inom inköps-området som kan ta Dig och Ditt företag till nästa nivå. Vi har daglig kontakt med internationella bolag och de rätta nätverken.

En nyckelframgångsfaktor är att träffa kollegor inom din egen bransch eller andra branscher för att utbyta erfarenheter, förstå ”best practice” och lära.

Att utveckla en inköpsfunktion är en resa, där det är viktigare än någonsin att kunna påverka, övertyga företagsledning och styrelse och driva transformering & förändring. Detta lär du Dig på CPO Executive.

Ur Inbjudan och innehållet hittar du bl a följande områden;

  • Vilka är de global inköpstrenderna och utmaningarna? Idag och imorgon ! Hur adresserar vi dem?
  • Styrelsens och VDs krav på inköp. Ledning och Styrning, inköpets strategiska roll i organisationen. Vilka nyckeltal skall du äga och driva!
  • Talent Management – hur skapar man högpresterande team och framgångsrika tvärfunktionella grupper som levererar.
  • Hur du samarbetar du med ditt eko-system av leverantörer, partners, universitet etc.
  • ”Category Management” – kategirustyrning hur lyckas du med det?
  • Hur driver man Strategic Account Management – SAM, med de strategiska leverantörerna?
  • Tidig involvering av inköp och leverantörer i produktutvecklings-processen!
  • Vilka är de rätta nyckeltalen som skapar kundvärde?
  • Inköp baserat på värde och total kostnad – Total Cost of Ownership
  • Digitalisering / Miljö / Risk

INFORMATION

Möte 1 – Globala trender & utmaningar
– Trender och utmaningar du inte kan undvika
Datum kommer

Möte 2 – Styrelsens och VDs krav på Supply Chain
– Värdeerbjudandet
Datum kommer

Möte 3 – Hur du skapar ditt vinnande varumärke
– Framgångsrikt affärsmannaskap
Datum kommer

Möte 4 – Digitalisering av Supply Chain
– Disruptiva teknologier
Datum kommer

Möte 5 – Hållbar leverantörskedja
– Hållbarhet som värdeskapare
Datum kommer

Möte 6 – Agenda för Supply Chain Strategi och transformation
– Skapa konkurrensfördelar genom best practice
Datum kommer

Pris
Kontakta oss för mer information.

JAG VILL BLI KONTAKTAD

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Nätverk – CPO
Västra / Södra Sverige

För mer information om nätverket, kontakta någon av nedanstående personer.

Moderator

Bo-Inge Stensson
Tel: +46 70 622 27 94
bo-inge.stensson@purchasing.se

Programansvarig

Fredrik Asplund
Tel: +46 70 862 20 38
fredrik.asplund@purchasing.se

VD karta sigfrid rytten profilbild

Ansvarig nätverk

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08
sigfrid.rytten@purchasing.se