Nätverk – CPO Västra Sverige

Nätverk – CPO Västra Sverige

Nystart – Sök kontakt för mer information

Inköpsfunktionens utveckling har för många företag fram tills nu gått sin gilla gång. Inköpsstrategier blev ett nytt område efter Peter Kraljic publicerade sin matris i Harvard Business Review 1983. Under 2000-talet började Category Management bli alltmer utbredd som strategiskt angreppsätt med stort genomslag. Så vad är nästa utvecklingssteg för inköpsfunktionen – den tredje vågen?

”The CPO is going to have to be a real salesperson – one capable of selling both internally and externally”. Det konstaterar en av framtidsrapporterna om inköp, Aribas Vision 2020 – Ideas for Procurement in 2020 by Industry-Leading Procurement Executives. Att kunna påverka på rätt sätt och i rätt sammanhang blir en nyckelkompetens inom inköp, en del av den tredje vågen.

Samtidigt kan nämnas minst ett par större företag som helt sonika har lagt ner sina inköpsfunktioner. För att de inte såg värdet. Där misslyckades inköpsfunktionen med att kommunicera sin roll och sitt värde. ”Inköp – hur svårt kan det vara?” sa VDn på ett av företagen.

På Scandinavian Purchasing Group (SPG) har vi daglig kontakt med flera stora och mellanstora företags inköpsfunktioner. Förutom vikten av att inköpsorganisationen kommunicerar sitt värde, ser vi också några andra närliggande frågor där förmågan att påverka och skapa trovärdighet för inköp är avgörande framgångsfaktorer.

Det är många frågor som en inköpsdirektör brottas med och vill diskutera med andra för att få input för att lyckas. Vi har fått flera förfrågningar att starta ett kvalificerat CPO-nätverk i Västra Götaland med ”rätt höjd” och med frågeställningar som påverkar inköpsfunktionen framtid.

Ur Inbjudan och innehållet hittar du bl a följande områden;

  • Vilka är trender och utmaningarna för inköp idag under nästa 10 års period?
  • Styrelsens och VDs krav på inköp. Governance, inköps roll i organisationen.
  • Talent management, kritiskt eller inte.
  • Samarbete med högskolor och universitet. (spretigt tema)
  • Globala Inköpstrender.
  • Category Management hur lyckas du med det?
  • Cost Management, kostnadsanalyser och kostnadssimuleringar.
  • Vilka är det korrekta KPI (Key Performance Indicators)?
  • Vad är Inköps roll vid riskminimering, miljöhänsyn och sustainibility

INFORMATION

Möte 1 – Ämne bestäms senare
31 januari 2020

Möte 2 – Ämne bestäms senare
27 mars 202

Möte 3 – Ämne bestäms senare
29 maj 2020

Möte 4 – Ämne bestäms senare
Datum kommer

Möte 5 – Ämne bestäms senare
Datum kommer

Möte 6 – Ämne bestäms senare
Datum kommer

Pris
Kontakta oss för mer information.

JAG VILL BLI KONTAKTAD

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Nätverk – CPO
Västra Sverige

För mer information om nätverket, kontakta någon av nedanstående personer.

VD karta sigfrid rytten profilbild

Ansvarig nätverk

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70  511 11 08 sigfrid.rytten@purchasing.se

Moderator

Bo-Inge Stensson
Tel: +46 70 622 27 94
bo-inge.stensson@purchasing.se