Konsulttjänster

EN PLATTFORM FÖR FRAMTIDENS INKÖP

I en tid av skenande utveckling där flera branscher plötsligt får sin karta omritad och framtiden för många intäktsmodeller, produkt- och tjänsteerbjudanden ter sig otydlig blir samtidigt möjligheterna otaliga. Vad ställer det här för krav på inköpsfunktionen? När information snabbt blir gammal och tidigare strukturer inte längre fungerar? Inköpsfunktionerna behöver rusta sig för framtiden. Och framtiden är redan här. På

Läs mer »

KONFLIKTLÖSNING – ETT ALTERNATIV TILL RÄTTSLIG PROCESS

Någonting gick snett. Kontraktet kunden signerade blev inte riktigt vad de tänkt sig. Det blev en konflikt som eskalerade, och nu verkar omöjlig att lösa. Rättslig process återstår nu, men det blir tidsödande och dyrt. Finns det verkligen inget alternativ? Scandinavian Purchasing Group menar att det ofta finns ett alternativ till rättslig process när ställningarna är låsta

Läs mer »

FÖRSTUDIE OCH ANALYS

Kanske har nedgångar i världsekonomin eller ökad konkurrens bidragit till ökat kostnadsfokus och att vi organiserar oss alltmer effektivt på inköpssidan i företagen. Till detta bidrar den kraftiga tillgång på information och möjligheten till användandet av helt nya verktyg för informationshantering till att köparen får ett övertag, och att insatsen blir rationell och lönsam. Insikten

Läs mer »

PROJEKTLEDNING

Det latinska ordet ”projicere” betydde ursprungligen ett utkast eller en plan. Betydelsen har ändrats över åren och inkluderar numera också genomförandet av planen. Många hyllmeter av managementlitteratur handlar om projekt och projektledning. Ett projekt kan vara allt ifrån ett fredsprojekt mellan länder till att bygga altan på sommarstugan. Vad som definierar alla projekt är att

Läs mer »

UPPHANDLINGSLEDNING

Ett upphandlingsprojekt är en tydligt avgränsad aktivitet som börjar med utveckling av förfrågningsunderlag och slutar med att teckna avtal. Ibland föregås det hela av en pre kvalificering. Stora upphandlingar genomförs ofta då kunden; • Saknar kännedom om produkten, tjänsten eller branschen. • Har resursbrist i det egna företaget vid tillfället upphandlingen ska ske. • Vill

Läs mer »

SOURCING – AS A SERVICE

Du har ett bra team på plats, god kontroll på ”din spend” och starka relationer med interna behovsägare och leverantörer. Ditt inköpsteam har förvärvat djup kompetens inom respektive kategori som över tiden utvecklat starka relationer med näringslivets aktörer. Vad mer kan du mer göra för att öka effektivitet, öka besparing och minska risk? Hur snabbt

Läs mer »