ANSLUT DIG TILL VÅRT TEAM – VILL DU BLI KONSULT?

Scandinavian Purchasing Group erbjuder spännande och utvecklande konsultuppdrag för erfarna specialister och ledare. Genom att samarbeta med oss har du stora möjligheter att få spännande och utvecklande uppdrag inom just ditt kategori- eller specialistområde. Detta eftersom att vi har fokus på inköp och logistik, och oftast delar in uppdragen efter inköpskategori eller annan specialitet för … Read more

INTERIM – NÄR DU BEHÖVER STÖD AV EN EXPERT

Scandinavian Purchasing Group hjälper företag och enheter att lösa sina uppdrag och projekt genom att erbjuda specialister och chefer inom inköp och logistik för interimsuppdrag. Vi är branchledande genom vår syn på uppdrag, vår unika tillgång till ledande specialister och vårt arbetssätt. Att köpa både kompetens och resurs för kortare och längre uppdrag blir mer … Read more