ANSLUT DIG TILL VÅRT TEAM – VILL DU BLI KONSULT?

ANSLUT DIG TILL VÅRT TEAM – VILL DU BLI KONSULT?

Scandinavian Purchasing Group erbjuder spännande och utvecklande konsultuppdrag för erfarna specialister och ledare. Genom att samarbeta med oss har du stora möjligheter att få spännande och utvecklande uppdrag inom just ditt kategori- eller specialistområde. Detta eftersom att vi har fokus på inköp och logistik, och oftast delar in uppdragen efter inköpskategori eller annan specialitet för att enkelt och tydligt kunna matcha kundens uppdragsbehov med just din speciella förmåga.

Många gånger är det en direkt förfrågan från en uppdragsgivare där de söker någon med en särskild specialitet eller någon med flerårig erfarenhet inom något specifikt kategoriområde. Ofta innebär uppdraget att kortsiktigt eller långsiktigt fylla en vakant situation m.a.o. utgöra stöd efter omorganisation, eller vara aktiv under en rekryteringsperiod eller verka i ett direkt projekt där just din specifika kompetens saknas.

Våra kunder är i första hand större företag men även myndigheter och organisationer. Ofta är det medellånga och långa uppdrag (3 mån till 2 år) där du med din specialistkompetens bidrar i ett större projekt eller en temporär vakans. Vi sköter all administration kring uppdragen så att du kan koncentrera dig på det du är bäst på. Dessutom erbjuder vi många andra mervärden till våra konsulter, som t.ex. nätverksträffar, coaching och inte minst vidare- och fördjupningsutbildning.

Du möter en konsultansvarig och diskuterar vad som är dina främsta specialiteter, vilka områden och uppdrag som du tycker är intressanta samt under vilka villkor du verkar. Detta matchas senare av den konsultansvariga med de uppdrag som inkommer och förhoppningsvis kan en bra matchning av person och uppdrag göras. Notera att det kan ta en tid från första kontakt och anmälan till dess att du har ett passande uppdrag. Räkna med 3-6 månader innan vi har ett lämpligt uppdrag. Här skiljer vi oss från de större IT-aktörerna då marknaden och antalet uppdrag ännu är relativt begränsat.

Gör din intresseanmälan


Vi har ett samarbete med SourcingPeople och det är på deras hemsida www.sourcingpeople.se som du gör din intresseanmälan och startar processen. Efter en anmälan och ifylld profil möter du en konsultansvarig och diskuterar vad som är dina främsta specialiteter, vilka områden och uppdrag som du tycker är intressanta samt under vilka villkor du verkar.

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Teamansvarig

Är du intresserad av att ingå i vårat team av specialister? 

sigfrid rytten map background profile picture

Kontaktperson

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08
sigfrid.rytten@purchasing.se