INTERIM – NÄR DU BEHÖVER STÖD AV EN EXPERT

INTERIM – NÄR DU BEHÖVER STÖD AV EN EXPERT

Scandinavian Purchasing Group hjälper företag och enheter att lösa sina uppdrag och projekt genom att erbjuda specialister och chefer inom inköp och logistik för interimsuppdrag. Vi är branchledande genom vår syn på uppdrag, vår unika tillgång till ledande specialister och vårt arbetssätt.

Att köpa både kompetens och resurs för kortare och längre uppdrag blir mer naturligt med växande krav på snabbare och större leveranser, ökat antal komplicerade projekt och inte minst i tider när organisationer förändras. Det är snart lika naturligt att köpa experter inom inköp och logistik som det är inom IT, reklam och juridik.

Vi hjälper dig snabbt att bygga en stark organisation med både anställda och konsulter. Vi vet av erfarenhet att det tar lång tid att förändra en inköps- och logistikorganisation och att rekrytera och anställa kvalificerad personal med en specifik profil.

Vi vet hur man snabbt får en organisationen att fungera optimalt och leverera värde. Tillsammans med våra kunder upprättar vi en organisationsplan, och vi tillsätter skickliga konsulter på de mest kritiska positionerna, tills dess att ni har gjort en anställning eller hittat en långsiktig lösning.

Vårt nätverk av experter och specialister är unikt, detta kan du använda för interimuppdrag både på kort och lång sikt. Våra konsulter är så drivna att de är ledande inom sin kategori eller sitt expertområde som kvalificerade inköpschefer, projektledare, inköpsspecialister och inköpare. Inget område är för svårt för oss – vi har hittills inte stött på ett område som varit för svårt för oss att lösa.

Kvalitetssäkring av konsulter

SPG har och får ofta uppdrag som hanterar kritiska områden för våra kunder. Många uppdrag har högt ekonomiskt värde och är strategiskt kritiska och känsliga för kundens verksamhet. För att möta dessa krav har vi en särskilt utvecklad process för att säkerställa att vi får rätt person på rätt uppdrag. Denna process för kvalitetssäkring får samtliga potentiella konsulter genomgå innan uppdrag blir aktuellt.

Scandinavian Purchasing Group har alltid det yttersta uppdragsansvaret och gentemot kund är det av vikt att vi har en reglerad och prövad relation innan vi lämnar ut information om kund och uppdrag.

JAG VILL HA MER INFORMATION OM:

Affärssupport - Interim

För mer information om interim hos oss, kontakta:

sigfrid rytten map background profile picture

Interimsansvarig

Sigfrid Rytten
Tel: +46 70 511 11 08
sigfrid.rytten@purchasing.se