VILLKOR FÖR KURSER

Anmälan/bekräftelse

Anmälan, som är bindande, gör du via webbsidan, telefon eller brev. Vi bekräftar din anmälan via e-post. Om ditt företag kräver ordernr/märkning skall denna information lämnas till oss före fakturering.

Avbokning

Avbokning kan göras senast 4 veckor före kursstart utan debitering. Efter sista avbokningsdag faktureras hela kursavgiften oavsett anledning. Du kan överlåta din plats till annan deltagare från ditt företag. Meddela oss ev. förändringar via e-post.

Inställd kurs

Om det är för få deltagare anmälda 14 dagar före kursstart förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen av kvalitetsskäl. Detta gäller även om lärare akut insjuknar. Vi svarar inte för uppkomna kostnader för deltagaren vid inställande av kurs.

Force majeure

Vi åberopar force majeure då kurs förhindras att genomföras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, krig etc som står utanför vår kontroll.

Dokumentation och intyg

Dokumentation ingår i avgiften. Deltagarna får ett intyg som bevis på genomgången kurs. (Närvaroplikt)

Priser

I kurspriset för dagkurs ingår dokumentation, lunch och kaffe.  Moms tillkommer på samtliga priser. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Vid Internatkurs genomförs programmet både under dag- och kvällstid. Du förväntas som deltagare att delta under hela programmet. Vid internatkurser bokar vi rum för alla deltagare. Om du inte behöver logi skall detta avbokas vid kursanmälan via e-post. Internatkostnaden ingår alltså inte i kursavgiften, utan betalas direkt till hotellet/kursgården. Du överenskommer direkt med hotellet betalningsalternativ. Med internatkostnad menas rum med helpension. Vid för sent ev. återbud debiteras deltagaren internatkostnaden enligt hotellets gällande avbokningsvillkor.

Betalning

Kursavgiften faktureras och skall vara betald senast 5 dagar före kursstart. Fakturan skickas i samband med kallelsen. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta samt faktureringsavgift.