Sortiments- och Produktutveckling

Vi på Scandinavian Purchasing Group vet vikten av ett fungerande sortiments- och produktarbete för att förbättra företagets lönsamhet. Med kunskap från ett stort antal handels- och tillverkningsföretag hjälper våra erfarna konsulter företaget med konkreta råd till ett mer effektivt sortiment och en förbättrad produktutvecklingsprocess.

Sortimentsutveckling

Ett aktivt och strategiskt arbete kring sortimentsledning är en förutsättning för högre lönsamhet. Vi gör en analys av företagets artikelsortiment och identifierar hur intjäningen är fördelad mellan olika affärsområden, produktfamiljer, artiklar och varianter. Vi identifierar potentialer till ett mer effektivt sortiment, ifrågasätter svansen i sortimentet och bestämmer hur externa respektive egna varumärken ska användas på mest lönsamma sätt. Vi ser hur artiklarna i sortimentet fördelas utifrån prisstegar och stil/funktion - var finns gapen och var finns överlappande produkter? Företagets processer för in- och utfasning av artiklar fastställs och trimmas, och vi bestämmer även vilka produkter som passar i företagets olika säljkanaler.

Produktutvecklingsprocess

Har företaget idag en effektiv och fungerande process för att ta fram nya produkter tillräckligt snabbt och med rätt lönsamhet från början? Produktutvecklingsprocessen inkluderar alla olika aktiviteter inom berörda funktioner och tvärfunktionellt över företaget som stegvis omvandlar en produkt från idé till lansering. En stor mängd produkter misslyckas och når aldrig framgångsrik försäljning. Vidare måste produkter utvecklas utifrån produktionens förutsättningar – ”Design to (Supplier) Manufacturing”. Tillsammans gör vi en studie av företagets förmåga att utveckla lyckade produkter, och kommer med konkreta förslag till en förbättrad och snabbare produktutvecklingsprocess – med hög grad integration och samverkan tidigt i processen mellan företagets involverade funktioner.

Produktförbättringar

Vi ser i många företag en stor outnyttjad potential till kostnadsreducering och lönsamhetsförbättring i att kontinuerligt anpassa och förbättra existerande produkter, utan att äventyra kundnöjdhet. Genom en systematisk Value Analysis identifieras och väljs bättre alternativ för konstruktioner, komponenter, material och tillverkningsprocesser – allt för att nå en förbättrad och mer lönsam produkt.

Retail Management

Våra experter inom SPG hjälper kunder inom retail i förändrings- och transformationsprojekt för att möta framtidens utmaningar, och bistår dem med konkreta beslutsunderlag och rekommendationer. Vi maximerar lönsamheten genom såväl sortimentseffektivisering som bättre butikslayout och space management. Tillsammans analyseras köpbeteendet i både butiker och online för att skapa insikt om kunderna.