Produktion

Inom Scandinavian Purchasing Group har vi lösningsorienterade konsulter med industrikännedom och erfarenhet från produktion och fabriksmiljö. Med en praktisk, faktabaserad arbetsmetodik kan vi snabbt och effektivt hjälpa företag att sänka sina kostnader, höja sin effektivitet och nå en produktion i världsklass.

LEAN

LEAN är ett välbeprövat koncept för att skapa effektivitet i företags tillverkningsprocesser. Vi har fungerande modeller och verktyg för att driva ett framgångsrikt LEAN-arbete med resultat som kortare ledtider, minskad lagerbindning, minskade kassationer och engagerade medarbetare - allt för att uppnå ett bättre ekonomiskt resultat, nöjdare kunder och stärkt konkurrenskraft. Tillsammans analyserar vi företagets flöden och layout i produktionsenheten, vi identifierar begränsningar och flaskhalsar, och tar fram konkreta förslag till ett optimalt och effektivare produktionsflöde.

S&VP (S&OP)

Kraven ökar att kunna agera snabbt och anpassa tillverkningen efter förändringar i efterfrågan. Vi hjälper det tillverkande företaget att skapa en fungerande process för Sälj- och Verksamhetsplanering (”S&VP”, eng ”S&OP”) som möjliggör ett effektivt användande av Supply Chain-management. Vi etablerar rutiner och ansvar för en månadsvis genomförd serie av aktiviteter, och skapar i det producerande företaget excellence in planning med kontroll över hela värdekedjan.

TQM

TQM är en ledningsfilosofi som strävar efter att uppnå totalkvalitet i alla led inom en organisation. Ofta krävs en total kulturförändring för att kvalitetsutveckla sin produkt samt att sätta kunden i fokus. För att leda denna process krävs en tydlig kvalitetsledning. Tillsammans med företaget säkrar vi kvalitet genom hela produktionsprocessen, och vi förbättrar rutiner, processer och ansvar för kvalitetsstyrning.

Industri 4.0

Hur ska det producerande företaget med ytterligare digitalisering skapa det smarta företaget som skapar smarta produkter som skapar smarta affärer? Våra experter inom Industri 4.0 hjälper det producerande företaget att ta nödvändiga steg - för att uppnå bättre resultat.