Lager & Logistik

Med många års praktisk erfarenhet från företag med komplexa varuflöden har våra experter en bred och djup kunskap om företags lager- och logistikprocesser, med förmåga att snabbt sätta sig in i verksamheten och kunna lämna konkreta åtgärdsförslag till förbättringar. Vi är rätt partner för dig i projekt för lager- och logistikeffektivisering.

Analys

Hur effektivt är ditt lager? Vad kan göras för att höja lageromsättningshastigheten och binda mindre kapital? Våra experter går igenom företagets lager och logistikprocesser, och gör lagerberäkningar och ABC-klassificeringar av produkter i lager. Vi går igenom godsmottagning, inleverans, plock, utleverans och inventeringsrutiner. Allt för att förstå hur företagets lager & logistik fungerar och se vad som kan förbättras. Vi söker potentialer till besparingar, ger förslag på bästa praxis och ger konkreta åtgärder som ökar företagets effektivitet.

Optimering

Vi hjälper företaget att skräddarsy ett optimalt logistikflöde i verksamheten - från inleveranser till utleveranser. Vilka flödesbegränsningar och flaskhalsar finns? Är flödeslayouten optimal? Vi analyserar flödet och hittar konkreta förbättringsåtgärder för ökad produktivitet och sänkt genomloppstid.

Logistik- / Nätverkslösningar

Tillsammans ser vi hur företagets samlade logistiklösningar kan förbättras och effektiviseras. Vi skapar hållbara flöden för varor och transporter som är effektiva, ekonomiska och miljövänliga. Både lokalt, regionalt såväl som globalt.

Transportupphandling

Vi gör en genomlysning av företagets samlade transporter och undersöker möjligheter till optimering och effektivisering. Vi hjälper företaget med transportupphandlingar med målet att signifikativt sänka kostnader för transportinköp med bibehållen eller förbättrad servicenivå både i in- och utleveranser.

E-handelslogistik

Är företaget aktivt inom e-handel? Då är kravet stort på en skräddarsydd logistiklösning som passar verksamheten, både B2C och B2B. E-handelslogistiken ska stärka relationerna till kunder och bygga lojalitet, säkerställa hög leveranssäkerhet och dessutom vara skalbar över säsonger och vid expansion. Vi hjälper företaget att hitta bästa e-handelslösning för lagerhantering, internlogistik, transporter, plock & pack och returhantering. Vi utvärderar om tredjepartslogistik eller hantering i egen regi är mest kostnadseffektivt.