Enterprise Value

Hur kan företaget uppnå lönsamhets- och kassaflödesförbättring mest effektivt? 
Vi skapar en framgångsmotor i företaget med Supply Chain som hävstång.

Marginalförbättring

Bra kontroll av de olika komponenter som påverkar marginalen är vitalt för lönsamhetsförbättring! Vi hjälper dig att analysera och förstå hur prissättning, rabatter, inköpspriser, mixeffekter mm påverkar utvecklingen av marginalen och tillsammans identifierar vi möjligheter till förbättringar.

Kostnadsbesparingar

Tillsammans ser vi över vilka besparingar som kan göras. Både inom kostnader för sålda varor som för operativa kostnader, och vi analyserar såväl direkta som indirekta kostnader. Spendanalyser görs för företagets inköpskostnader, och vi tar fram aktivitetsplaner för mer effektivt inköp. Finns flera enheter och bolag inom företaget ser vi vilka synergier som är möjliga att utnyttja.

Resultatsegmentering

Vi ser ofta att många företag har bristande insikt i var pengarna tjänas. Vilka produkter, produktgrupper eller affärsområden är det som är mest lönsamma och var är det som förbättringar måste göras? Vi gör en detaljerad analys på resultatnivå och använder våra erfarenheter för att allokera svårfördelade, gemensamma kostnader.

Tillväxtstrategi

Hur kan företaget driva lönsam tillväxt på ett hållbart sätt? Vi ser över företagets affärsmodell, utvärderar existerande och potentiella säljkanaler och analyserar Time-To-Market. Hur påverkar företagets sortiment och varumärken möjlighet till tillväxt? Vi synliggör vad som hindrar ditt företag från att växa lönsamt, uthålligt och snabbt.

Humankapital

Företagets humankapital är medarbetarnas samlade erfarenheter, färdigheter och kompetenser. Framgångsrika tillväxtföretag höjer humankapitalets nivåer genom ständig utveckling av sina medarbetare, ett tydligt ledarskap och att skapa en utvecklande arbetsmiljö. SPG hjälper företaget att kartlägga sitt humankapital. Vi genomför riktade medarbetar-, kund och leverantörsundersökningar för att förstå hinder och möjligheter, och vi tar fram åtgärds- och utvecklingsprogram. Vi coachar även i ledarskap globalt.

Förvärv

Vid företagsförvärv utvärderas potentiella uppköpskandidater i en Due Dilligence-process, men ofta underskattas Supply Chain perspektivet i det aktuella företaget. SPGs konsulter har vana av förvärvsarbete och kan bistå med snabb analys och beskrivning av ett företags inköps-, produktions- och logistikfunktioner för att skapa en större trygghet för köparen inför ett möjligt förvärv. Vi identifierar styrkor och svagheter, och inkluderar organisation såväl som processer i analysen.

Scandinavian Purchasing Group har dokumenterad erfarenhet av att driva resultatförbättrande projekt. Vår förståelse för företaget, vår handfasta approach och våra konkreta åtgärdsförslag garanterar resultat.