DEMAND CHAIN TOOLBOX®

Demand Chain Toolbox® är en metodik för att på mycket kort tid, bara tre dagar, ta fram ett antal konkreta strategiska aktiviteter för att förbättra företagets prestationer genom efterfrågekedjan.

Vi följer en given struktur och går igenom verksamheten inifrån och ut - inifrån sortimentet och ut till externa relationer med kunder och leverantörer. Resultatet blir en förbättrad förståelse för hur det tvärfunktionella samarbetet bör se ut och vilka förbättringspotentialer som finns.

Tre dagar

Dag 1
Information och faktainsamling.
Dag 2
Generell utbildning och inspiration för företagets ledning.
Miniworkshops utifrån ert företags fakta och förutsättningar.
Dag 3
Fortsatta miniworkshops. Rekommendation och beslut om strategiska aktiviteter.
Resultatet
Logistikstrategi på 3 dagar.


Vi letar inte efter något unikt

Metoden bygger på mångårig erfarenhet från ett stort antal företag. Trots att företag skiljer sig vad gäller verksamhet, storlek, rutiner och organisation, så är likheterna påfallande vad beträffar svårigheter och utmaningar längs efterfrågekedjan. Ni är inte så speciella som ni tror!

Därför utgår vi från sju områden som finns representerade i samtliga företag. När vi systematiskt går igenom dessa områden ser vi hur de hänger ihop och tydliggör hur arbetet kan bli både enklare och mera effektivt.

En fungerande metod

Demand Chain Toolbox® har hittills genomförts på 16 ledningsgrupper i Skandinavien. Dessa seminarier har resulterat i ett 60-tal projekt inom olika områden, som strategisk leverantörsutveckling, trimning av arbetande kapital, kravställning ERP, produktions/kapacitetsplanering och kundsamverkan på både operativ och strategisk nivå.

Demand Chain Toolbox ® - En metod i sju steg


  1. Utbildningar i logistik & Supply Chain Management » Demand Chain ToolboxSortimentsgenomgång
  2. Flödesgenomgång
  3. Organisationsgenomgång
  4. Informationsförsörjning
  5. Målstyrning
  6. Kundsamverkan
  7. Leverantörssamverkan
 
"Konkreta strategiska aktiviteter som förbättrar företagets prestationer genom efterfrågekedjan"
Bookmark and Share