LEAN PRODUCTION

Detta är en grundkurs i Lean Production - en metod för resurshantering i en produktionsprocess. Man pratar ofta om ”Mer värde för mindre arbete” och att basera beslut på långsiktigt tänkande trots bekostnad av kortsiktiga mål. I denna kurs tar vi upp dessa bitarna och förklarar hur man minimerar slöseriet, dessutom koncentrerar vi oss på en viktig del inom Lean Production - massproduktion till minsta kostnad.
 

Syfte och utbildningsmål

Utbildningen skall ge deltagarna en god insyn i vad Lean står för och genomförs med förläsningar varvade med spel och övningar för att  få bästa inlärning. Efter utbildningens slut ska deltagarna förstå Leanfilosofin och kunna dokumentera en verksamhet och starta samt genomföra ett förbättringsarbete.
 

Vem ska gå?

Denna kurs lämpar sig för dig som ska driva en Leaninplementering, till exempel Lean leaders, produktionschefer, produktionsledare, 
produktionstekniker, kvalitétschefer, VDs eller inköpsansvariga. Inga förkunskaper krävs för att gå utbildningen. 
 

Exempel på innehåll:

  • Leanspel
  • Värdeflödesanalys
  • Att kartlägga en verksamhet
  • A3 metoden samt PDCA
  • Att dokumentera och genomföra förbättringsprojekt 


 
Bookmark and Share