TOYOTA KATA

Denna utbildning och workshop förutsätter viss erfarenhet av Lean-arbete, och är ingen grundkurs. Verktyg som tex 5S och SMED är en grundförutsättning för denna utbildning.

Syfte och utbildningsmål

Kursen syftar till att lyfta förmågan och insikten i att dagligen genomföra experiment, med en tydlig metodik, för att kunna åstadkomma ständiga förbättringar i verkligheten. Efter utbildningens slut ska du kunna genomföra aktiviteter i din egen verksamhet med de mallar och verktyg som ges. Du ska ha kunskap i hur man bygger en organisation som stödjer förbättringsarbetet och  förstå vikten av många små 
förbättringar.

Vem ska gå?

Denna kurs riktar sig till dig som vill ta steget vidare inom området Lean och redan har baskunskaperna. Exempelvis Lean leaders, produktionschefer, produktionsledare, produktionstekniker eller kvalitétschefer. 

Exempel på innehåll:

  • KATA-genomgång
  • Vision och utmaning
  • Måltillstånd
  • Policy Deployment / Målnedbrytning
  • Grundbegrepp för att analysera processer
  • Praktisk övning med process hos värdföretaget
  • Praktiskt tillämpande av coachning enligt KATA
  • Genomförande av experiment enligt PDCA
  • Standardiserat arbetssätt för ledare
  • Gruppövning för tillämpning
 

 
Bookmark and Share